Inuti kons buk /

Vreden i Afrodites bröst

5 maj 2019, kl 17:00

En intertextuell läsning av Fedra. 

Text av Therése Ytter, framförs av fyra kvinnliga röster.

Kulturtemplet, Kabelgatan 21

Inuti kons buk / Vreden i Afrodites bröst är en intertextuell läsning och bearbetning av fyra olika dramer hämtade ur litteraturhistorien som behandlar den grekiska myten om Fedra.

 

Texten framförs i Kulturtemplets ekande kammarar där de olika fedravariationerna talar med och in i varandra i en ekande polyfon textström.

 

Text: Threrése Ytter. Medverkande: Helena Fagertun, 

Linda Östergaard, Donia Saleh, Elise Ingvarsson. 

Verket presenteras som en del av programserien Tragedin som mytologi, konstform, och livserfarenhet. Programserien arrangeras av Kollegium i samarbete med Poste Restante, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och Textival mot bakgrund av Poste Restantes omslutande performanceverk HEAVEN & HELL.

”Inuti kons buk” och ”Vreden i Afrodites bröst” 

representerar två olika positioner i de narrativ som genom litteraturhistorien knutits kring den mytologiska figuren Fedra. Den första representerar bejakelse och begär och den andra vrede, hämnd och destruktion. Tragedin om Fedra berör de konfliktytor där de olika rörelserna möts, förvrids och byter position.

Inuti kons buk / Vreden i Afrodites bröst tar fasta på Fedras perspektiv och det kvinnliga begärets genealogi. Inom den imaginära sfär som Fedrakvinnan är hänvisad till, finns ingen möjlighet att förändra maktens gränser, men möjligen språkets. ”Ack, moder, vilken onaturlig kärlekslust”. 

Citat och bearbetade repliker hämtas ur Euripides pjäs Hippolytos (översättning av Hjalmar Gullberg), Jean Racines Fedra (översättning av Karl August Hagberg), Jon Fosses moderna version och språkliga bearbetning av Racines Fedra (2005, översättning Svante Aulis Löwenborg) samt Sarah Kanes Fedras Kärlek (1996). 

 

 

Inuti kons buk / Vreden i Afrodites bröst är en berättelse om kärlekens omåttlighet och hur den formas i överträdelse av lagen, ordningen och makten. En kärlek som inte går att inordnas, begränsas eller beskäras. Det är en berättelse om att gå för långt, att inte vika undan eller hålla tillbaka utan om att följa vägen ända till dess slut, sedan man väl tagit första steget. 

Therese Ytter är kulturproducent och curator som arrangerar litteratur- och konstprojekt inom det fria kulturlivet i Göteborg med omnejd. Hon arbetar bland annat som konstnärlig projektledare för den litterära aktören Textival i Göteborg.

 

Helena Fagertun är författare, översättare och har tidigare varit redaktör på tidskriften Provins. Hon har studerat vid Akademin Valand och har publicerats i ett flertal antologier, som Debut 2005Förlåt och förlåt och förlåt (2013). Hennes texter har även publicerats i tidskrifter som Ord & Bild, 10Tal och Tender Journal. Hon arbetar även som översättare, och har bland annat översatt Kate Zambrenos Hjältinnor (2013) och Green Girl (2017).

Linda Östergaard, född 1962, är översättare och bosatt i Göteborg. Hon har översatt ett femtontal titlar sedan hon gick ut Litterära översättarseminariet på Södertörn 2007. Bland annat verk av Ingeborg Bachman, Terézia Mora och Anja Utler. Östergaard har även undervisat i litterär översättning från tyska på Akademin Valand i Göteborg.

 

Donia Saleh läser masterprogrammet i Litterär gestaltning på Akademin Valand. Just nu arbetar hon främst med ett längre prosaprojekt, men skriver också poesi. Saleh är aktuell med en essä i konsttidskriften Paletten.

Elise Ingvarsson är född 1979, bosatt i Göteborg. Hon har gått Nordiska folkhögskolans skrivarlinje och Litterär Gestaltning. 2005 tilldelades hon Katapultpriset för sin debut Beror skrymmande på. Ingvarsson är även lärare på Angereds skrivarskola. 

Tragedin som mytologi, konstform, och livserfarenhet

 

 Liksom 400- talet f.Kr. är vår tid besatt av att skärskåda glappet mellan krigets och våldets verkligheter, kontra den politiska retorikens styvmoderliga behandling av densamma. Dessutom hyser de grekiska tragedierna en upptagenhet av att beskriva konflikter mellan genus, offentlig plikt och personligt ansvar och inte minst av allt, mellan självkontroll och hjälplöshet inför världens fasor. Då som nu brottas karaktärerna i de grekiska dramerna med djupa existentiella bekymmer. 

Nyhetsflödet informerar dagligen om ett osäkert tillstånd i världen präglat av ofattbart våld och klimatkatastrof; så ter sig vår tid redan vid första ögonkastet som oerhört tragisk. Mot bakgrund av Poste Restantes omslutande performanceverk HEAVEN & HELL bjuder Kollegium i samarbete med Poste Restante, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och Textival in till en programserie som undersöker hur tragedierna kan öppna ett fönster av hopp i mötet med den avgrund som är vår samtid.

 

PROGRAM 

 

28/4 Vem är Antigone i dag?

Om begärets och etikens innebörd i Sofokles tragedi

Föreläsning med Peter Jansson, med efterföljande samtal med Erika Lindahl, Linn Hilda Lamberg och Benjamin Quigley från Poste Restante. Plats: Litteraturhuset, Heurlins Plats 1

Kl 12:00-14:00

 

5/5 Inuti kons buk / Vreden i Afrodites bröst

Intertextuell läsning av Fedra 

Text av Therése Ytter, framförs av fyra kvinnliga röster.

Plats: Kulturtemplet, Kabelgatan 21

Kl 17.00 (verket tar ungefär en timma att framföra) 

 

13/5 Upptäckter vid ruinen

Efter tragedin - mellanmänsklighet som sakrament.

Föreläsning med Lottie Eriksson

Plats: Gathenhielmska huset

Kl. 18:00 - 19:00