Textival Litteraturfestival 2020

 Program ● Medverkande ● Utställare


Torsdag 26 november

18.00-20.00 Program och vandring, Mollaryd

 

Fredag 27 november

18:00-22:00 Författarscenen, Kulturhuset Oceanen

22.00-01.00 Efterfest med liveakter

 

Lördag 28 november

Kulturhuset Oceanen

12.00-18.00 Textmässa + Dagsprogram (vån 2)

12.00-17.00 Barnens Textival (vån 2)

16.00-22.00 Författarscenen (vån 1)

22.00-01.00 Efterfest med liveakter (vån 1)

 

Söndag 29 november

Göteborgs Litteraturhus

14.00-19.00 Program 

Var i helvete är mina pengar?

 

I Johan Jönsons diktsamling Marginalia/Xterminalia (2019) avbryts bokens förtätade strofer av inskjutna, kursiverade och rytmiskt återkommande satser. Starkt igenkännande, malande tankar om bristen på pengar, och den tvingande nödvändigheten, att genom lönearbete (till skillnad från lönlöst arbete) skaffa nya:

 

Pengarna räcker inte

Jag måste få in mer pengar

Pengarna måste in” 

Jag ska få in de pengarna” 

Jag måste få in mera jävla pengar

Var i helvete är mina pengar

 

Textival Litteraturfestival 2020 undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av, arbete i vid bemärkelse. Programmet berör direkt, eller indirekt, vår tids förändrade arbetsmarknad som i allt högre grad präglas av tillfälliga och osäkra anställningar, ökade inkomstklyftor, stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. 

 

Årets program berör även hur synen på arbete i hemmet har förändrats över tid, formellt liksom informellt omsorgsarbete, relationellt känslomässigt arbete och annat lönlöst arbete (som inte baserar sig på lönearbete) som till exempel en stor del av den konst, kultur och litteratur som skapas idag.

Textival Literary Festival 2020 –Where the hell is my money?

 

In Johan Jönson's poetry collection Marginalia/Xterminalia (2019), dense stanzas of verse are shot through by italicized and rhythmically recurring sentences. These sentences offer insitent, grinding thoughts on not having enough money, and the imperative to acquire more through wage labour:

 

"There’s not enough money"

"I need to earn more money”

"The money has to come"

"I have to get the money"

"I need to earn more fucking money"

“Where the hell is my money

 

Textival Literary Festival 2020 examines literature's relation to, and contemporary portrayals of, work in a broad sense. The program directly or indirectly engages the changing labour market of our time, which is increasingly characterized by temporary and precarious employment, increased income inequality, as well as stress-related and mental illnesses.

 

This year's program also engages changing views on housework, formal as well as informal care work, emotional work in relationships, and other work not regulated by wages, which includes a large part of the art, culture and literature created today.