Utställare

Textmässan 2020

Här följer presentationer av årets utställare på Textival Litteraturfestivals Textmässa. Lördagen den 9 maj, på Oceanen. Mer information om programmet kommer.

TROMBONE

Trombone är ett bokförlag som startade 2005 med målsättningen att trampa nya litterära stigar i alla former. Förlaget är öppet för det nya och det vågade, för det äldre och det klassiska. Förlaget har fokus på svensk samtidspoesi och prosa, men även översättningar och läroböcker.

trombone.se

facebook.com/litteratur

SUPERNOVA FÖRLAG 

Förlaget startade 2019 och första boken - Stäng av mig - utkom samma höst, om stress, rastlöshet, ångest, kamp, kraft och förändring. Supernova förlag drivs av Ellen Nordgren som också driver Kalejdoskop förlag. 

supernovaforlag.wordpress.com 

instagram.com/supernovaforlag

facebook.com/supernovaforlag

ROJAL FÖRLAG

Rojal startades 2014 av bokbindaren och konstnären Olle Essvik, samt översättaren och konstnären Joel Nordqvist - för experiment, samarbeten, upptäckter och distribution av berättelser, idéer, föremål och bilder, som har gått förlorade eller glömts.

Under Textival Litteraturfestival presenterar Rojal sitt bokbinderi och sin förlagsidé i form av en interaktiv DIY-verkstad, samtal och live-bindning av deras senaste bok av Kennet Klemets.  

www.rojal.se

 

POESIWERKEN 

Poesiwerken är ett transformativ kulturellt nätverk med huvudverksamheten i Klubb LäsBar, Poesi Parken, ett mikroförlag samt en mängd samarbetsprojekt och ett stöttande nätverk för medlemmarnas projekt.

Under Textival Litteraturfestival presenterar Poesiwerken ett poetiskt performance i gränslandet mellan kropp och litteratur, där ord dansas och kanske dansen får ord

poesiwerken.wixsite.com

facebook.com/poesiwerken

instagram.com/poesiwerken

 

ORD&BILD

I 127 år har Tidskriften Ord&Bild varit en röst i samtiden, en plats för konst- kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild. 

tidskriftenordobild.se

facebook.com/tidskriftenordobild

instagram.com/ordobild

 

NÄTVERKSTAN KULTUR

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter genom att förbättra och förenkla distribution, synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt tillhandahålla utrustning på både fysiska och digitala plattformar.

natverkstan.net/avdelning/kulturtidskrifter

facebook.com/natverkstankulturtidskrifte

 

NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN - Visuellt berättande och Text & bild

Nordiska folkhögskolan i Kungälv har en bredd av kurser och bjuder in deltagare att träffas över gränser. Kursen Visuellt berättande fokuserar på visuellt språk i kreativa verkstäder. Kursen Text & Bild är en grundläggande skrivarkurs som rymmer ett brett fält inom text och bild.

Under Textival Litteraturfestival presenterar elever från Nordiska Folkhögskolan egenskrivet material i läsningar 

nordiska.fhsk.se

@nordiskatextochbild, @nordiskaskrivarskolan

 

TIDSKRIFTEN MEÄNMAA

Tidskriften Meänmaa arbetar för meänkieli och dess kultur, och behandlar språkets gränser och gränslöshet. Redaktionens medlemmar har rötter i Tornedalen och ger ut tidskrifter med en vilja att lyfta det litterära och kulturella i Tornedalen.

Under Textival Litteraturfestival presenterar Meänmaa en programpunkt om hur den Tornedalska litteraturen/kulturen präglas av gruvarbetaren

instagram.com/meanmaa.tidskrift

facebook.com/tidskriftenmeanmaa

 

LEA LIBRI 

Lea Libri är en pigg nykomling i bokvärlden, vars vilja är att belysa de lite smalare förgreningarna inom litteraturen. Lea Libri består av ett fåtal initierade individer, vars redaktionsråd än så länge väljer att vara anonymt.

lealibri.se

 

KJELLSSON & LINDHOLM 

Christina Kjellsson är poet, musiker och textförfattare som smider stabila textbyggen med pricksäkra formuleringar. Margareta Lindholm är främst verksam som skönlitterär författare och började skriva ur en fascination av ord och för att överskrida en upplevelse av stumhet.

Under Textival Litteraturfestival presenterar Kjellsson dikter från sin kommande diktsamling och Lindholm signerar böcker.

christinakjellsson.se 

ff.forfattarcentrum.se/forfattare/192/Margareta_Lindholm

 

KALEJDOSKOP FÖRLAG 

Kalejdoskop startade på hösten 1975 som en tidskrift för internationell samtidskonst och är nu ett bokförlag som ger ut mångfacetterade konstnärsmonografier, konstteori, utställningskataloger illustrerade böcker och artists’ books.

kalejdoskopforlag.se

instagram.com/kalejdoskopforlag

facebook: Kalejdoskop Förlag

 

IT-LIT 

IT-LIT är ett Göteborgsbaserat förlag som ger ut poesi och fiktion däribland böcker av Ingvild Lothe, Marie Calloway och Tao Lin, nätbaserade utgivningar av Megan Boyle, Anna Axfors m.fl och är nu aktuella med diktsamlingen Cœur de Lion av Ariana Reines, översatt till svenska av Sami Aidi

it-lit.se

instagram.com/itlit_official

 

FRONESIS 

Tidskriften Fronesis startade 1998 och har sedan dess skapat en mötesplats för ett radikalt samtal om framtiden som engagerar den traditionella arbetarrörelsen, nya sociala rörelser såväl som forskare inom akademin och andra samhällsintresserade.

Under Textival Litteraturfestival presenterar Fronesis en programpunkt om algoritmer. 

fronesis.nu

 

FOG FÖRLAG

Fog Förlag är ett nystartat förlag som gav ut sin första bok Punktering hösten 2019. Förlaget startades av Stina Pettersson och ger ut böcker som kan läsas som konkret poesi eller ses som ett konstobjekt i bokform.

instagram.com/fog_forlag

 

FLO FÖRLAG 

Flo förlag hämtar litteratur från länderna kring Nordsjön, från det oerhörda i norska vardagsögonblick och från flödet efter en brusten holländsk mental barriär. Med en liten men omutbar utgivning vill de slå ett slag för ordet i siffrornas tid.

Under Textival Litteraturfestival presenterar Flo förlag en programpunkt med Ingvild H. Rishøi

floforlag.se

instagram.com/floforlag

facebook.com/floforlag

 

KRIS OCH KRITIK 

Tidskriften Kris och kritik är en plats för radikal kritik av den kapitalistiska moderniteten. De introducerar och tillgängliggör idéer som tidigare varit mer eller mindre otillgängliga för en svensk läsekrets och lyfter teoretiska diskussioner som förs utanför den akademiska sfären.

facebook.com/kkritik

BOKFÖRLAGET DIAMANT AGENCY

Diamant Agency är ett bokförlag, som har som målsättning att erbjuda spännande koncept

i alla former inom den litterära branschen. Bokförlaget ger ut tryckta pappersböcker,

ljudböcker, videoböcker och E - böcker inom alla genrer.

https://www.facebook.com/Bokf%C3%B6rlaget-Diamant-Agency-1607318192647806/

BIBLIOTHEKET

BIBLIOTHEKET är ett mindre referensbibliotek med fokus på egenpublicerade trycksaker och konst i bokform. Förutom vid evenemang är BIBLIOTHEKET endast öppet enligt överenskommelse.

marilagerquist.se/portfolio/bibliotheket

instagram.com/bibliotheket_2x2

 

AUTOR

AUTOR är en ideell förening vars syfte är att bedriva bildningsverksamhet inom det litterärt konstnärliga området. Som en del av detta ger föreningen ut en egen skriftserie och publicerar nätbaserade texter.

autor.se

facebook.com/littgest

 

FÖRENINGEN ARBETARSKRIVARE

Föreningen Arbetarskrivare vill dels värna om och utveckla den svenska arbetarlitteraturens obrutna tradition, dels uppmuntra varandra att gå vidare i skrivandet. De skriver om arbete, kärlek, samtal vid matbord och på arbetsplatser, timanställningar och papperslöshet. Under Textival Litteraturfestival presenterar Arbetarskrivare två programpunkter: en presentation av föreningens kommande antologi med redaktörerna Hanna Wikman och Jens Paulsson samt en punkt om arbetarpoesi i Kina med Luka Cheung.

arbetarskrivare.wordpress.com