Textival Textmässa
Utställare 2019 

Lördag 11 maj ● 12:00-18:00

 Andra våningen på Kulturhuset Oceanen 

Autor

AUTOR är en ideell förening vars syfte är att bedriva bildningsverksamhet inom det litterärt konstnärliga området. Som en del av detta ger föreningen ut en egen skriftserie och publicerar nätbaserade texter i annexet AUTOR ETER.

autor.se

facebook.com/littgest

Bibliotheket

BIBLIOTHEKET är ett småskaligt referensbibliotek som fokuserar på självständigt tryckta verk. 

marilagerquist.se/portfolio/bibliotheket

Brage Böcker - Litterära konsulter

Drivs av författaren och lektören Anna-Carin Svanå.

annacarinsvana.se

facebook.com/annacarinsvanaforfattare

instagram.com/annacarinsvana

litterarakonsulter.se

Celanders förlag

Celanders är ett litet, oberoende förlag med bred utgivning. De arbetar för att ge spridning åt progressiv skön- och facklitteratur – skärpt utan att vara akademiskt, lättillgängligt men inte populistiskt. Förlaget vill bereda plats åt både fördjupade analyser och nyskapande litteratur.

celanders.se

Diamant Agency

Diamant Agency är en bokplattform, som kopplar samman författare, läsare och återförsäljare. Förlaget vill erbjuda udda inslag - en aktör som går före och stakar ut vägen. Bokförlaget ger ut tryckta pappersböcker, när det berör alla genrer, samt ljudböcker, e-böcker och videoböcker.

facebook.com/Bokförlaget-Diamant-Agency

Fri Press

Fri Press grundades i Göteborg 1969. Förlaget har en bred utgivning, med bland annat äldre kinesisk och japansk lyrik, beat- och estradpoesi och nyskriven haiku, lokalhistoria, reseberättelser, vetenskapliga texter, romaner och noveller.

fripress.se

facebook.com/fripress

Glänta

Glänta är en kulturtidskrift som behandlar filosofi, litteratur och konst. bokförlag. Glänta driver också förlagsverksamhet med utgivning som rör sig över gränserna mellan teori och politik, filosofi och litteratur, forskning och konst, ofta i essäform.
www.glanta.org

Hedberg Lundberg

Drivs av förläggaren, författaren och föreläsaren Kristian Lundberg och Jenny Hedberg. 

hedberglundberg.se

It-Lit

it-lit ger ut premiumlitteratur i såväl digitala som fysiska format.

it-lit.se

Kalejdoskop Förlag

Kalejdoskop startade 1975 som en tidskrift för internationell samtidskonst och redan efter något år utvidgades verksamheten bokutgivning, som fortsatte fram till 1998. Sammanlagt publicerades under dessa år, förutom tidskriften, cirka 150 titlar. Under 2009 startade förlaget upp igen av dottern Ellen Nordgren. 

kalejdoskopforlag.se

Kubilius Förlag

Kubilius Förlag är ett litet bokförlag som ger ut barn- och ungdomsböcker. De har fokus på ett nära föräldraskap och vill ge en röst till varma normbrytande historier. 

kubiliusforlag.se

Facebook: kubiliusforlag

Instagram: kubilius_forlag

Lil'Lit Förlag

Lil’Lit Förlag ger ut böcker där språket värnas, vördas och vanvördas. Skönlitteraturen ska vidga den känslomässiga upplevelsen i den fiktiva världen och facklitteraturen ska vidga den intellektuella förståelsen för den verkliga världen.

lillitforlag.se

Instagram: lillitforlag

Facebook: Lil'Lit förlag

Maria Bouroncle

Maria Bournocle, född 1965, arbetar som författare. Det kom för mig i en hast: historien om barnamörderskan Ingeborg Andersson är hennes debut.

mariabouroncle.com

facebook.com/mariabouroncleauthor

Nordiska folkhögskolan - kurserna Visuellt berättande

och Text & bild

Nordiska folkhögskolan är belägen i Kungälv, har en bredd av kurser och bjuder in deltagare att träffas vi över gränser. Kursen Visuellt berättande fokuserar på utveckling av visuellt språk genom kreativa verkstäder. Kursen Text & Bild är en grundläggande skrivarkurs som rymmer ett brett fält inom text och bild.

nordiska.fhsk.se

Nätverkstan Kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter genom att förbättra och förenkla distribution, synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt tillhandahålla utrustning på både fysiska och digitala plattformar.

natverkstan.net/avdelning/kulturtidskrifter

facebook.com/natverkstankulturtidskrifter

Olof Persson Projects

Olof Persson Projects är en transdisciplinär grupp och studioverksamhet som är baserad i Göteborg, ledd av konstnären Olof Persson. Verksamheten utgörs av långsiktiga konstnärliga arbetsprocesser i flera nivåer, med en estetik som innefattar nyanser av opolerad yta, urbana undertoner och flyktighet. 

olofperssonprojects.net

Palabra Förlag

Palabra förlag ger ut översättningar från spanska och katalanska. Förlaget drivs av översättaren Ellinor Broman och kulturskribenten Gaspar Cano, tidigare direktör och konstnärlig ledare för Instituto Cervantes i Stockholm och Berlin. Förlaget har kontor i Göteborg och Stockholm.

palabra.se

Instagram: palabraforlag

Facebook: palabraforlag

Poesiwerken

Poesiwerken är ett nätverk av kulturutövare med litterär inriktning som i olika konstellationer arrangerar events, workshops, skriv- och bokcirklar samt happenings. De vill skapa delaktighet och medverka till en inkluderande scen med låga trösklar. 

facebook.com/poesiwerken

Pralin Magasin

Pralin magasin är en nättidskrift för litteratur och konst. Hela tidningen är gratis och finns tillgänglig på deras hemsida.

pralin.xyz

Facebook: pralinmag

Instagram: pralinmagasin

Rojal Förlag

Rojal är ett projekt som inleddes under 2014 av bokbindaren och konstnären Olle Essvik tillsammans med översättaren och konstnären Joel Nordqvist. De producerar och trycker böcker i handgjorda utgåvor, i små upplagor. 

rojal.se

 

TankeKraft förlag

TankeKraft är ett radikalt förlag som ger ut högklassig litteratur, främst översatt politisk teori och filosofi. Förlaget bildades hösten 2003 och i skrivande stund arbetar de bland annat med översättningar av Catherine Malabou och Chantal Mouffe.

www.tankekraft.com

Theresa Thurell

Theresa Thurell arbetar som författare. Stjärnsystrarnas hemlighet är hennes debutroman. 

ebesforlag.se

Tidskriften Ord&Bild

I 126 år har Tidskriften Ord&Bild varit en röst i samtiden, en plats för konst-, kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild.

tidskriftenordobild.se

facebook.com/tidskriftenordobild

twitter.com/OrdoBild

instagram.com/ordobild

Tidskriften Meänmaa

Tidskriften Meänmaa arbetar för meänkieli och dess kultur, och behandlar språkets gränser och gränslöshet. Tidskriften utkommer under 2019 i 4 volymer och kommer att innehålla essäer, dikter, recensioner och prosa från, om och till Tornedalen.

instagram.com/meanmaa.tidskrift

facebook.com/tidskriftenmeanmaa

Tidskriftsverkstaden i Väst

Tidskriftsverkstaden har sedan starten sommaren 1992 understött och utvecklat produktionen av kulturtidskrifter. Föreningen utvecklar den materiella och intellektuella bas för fristående publicistisk verksamhet, erbjuder bland annat kurser samt samarbetar kring en mängd projekt.

tidskriftsverkstaden.se

Trombone

Trombone är ett bokförlag som startade 2005 med målsättningen att trampa nya litterära stigar i alla former. Förlaget är öppet för det nya och det vågade, för det äldre och det klassiska. Förlaget har fokus på svensk samtidspoesi och prosa, men även översättningar och läroböcker.

trombone.se