Untouchable, monumental and intimate

Fredag 3 maj 18.00-21.00 - Vernissage
Söndag 12 maj 14:00-14:30 - Klang-session i utställningen med tonsättaren Rosali Grankull

Utställningen är öppen helgerna 3-5 maj samt 10-12 maj

kl 14.00-18.00 och är en del av Textival Litteraturfestival 9-12 maj 2019.
 

Untouchable, monumental and intimate av Hanna Norrna handlar om en samhörighet mellan vävning och affektiva, emotionella och förkroppsligade former av mysticism som genom historien har kopplats till kvinnor. Utgångspunkten för verket är en studie av fyra kvinnliga mystiker: Helena Blavatsky, Annie Besant, Hilma af Klint och Mechthild von Magdeburg, som tar form i metalliska vävar med alkemiska referenser inuti en spiralformad installation. 

 

I verket är spiralen eller snäckan en symbol för tillflykt och ett skydd, expanderandes på samma gång inåt och utåt. Ej möjlig att överblicka, inte heller att passera igenom. Snäckan lever i ett tjockt nu, där tankar är ting, och passionerade konstruktioner av nät av förbindelser växer, vidgas, framträder genom akten att väva.

Söndag 12 maj, 14.00-14.30
Klang-session i utställningen med tonsättaren Rosali Grankull.


Genom vibrationer och repetitioner gestaltas en förlängning av verkets synliga och osynliga beståndsdelar. Sessionen är en lek med material, objekt och instrument som skapar ljudande texturer och fragment.

Rosali Grankull arbetar med akustiska instrument, personer, mikrofoner, datorer, platser och högtalare. Prioriterar kraft och det sköra. Letar rörelser, överraskningar och ljudfält med olika typer av spänningar. Skrivet & improvisation - havet & punk.

Hanna Norrna är konstnär baserad i Göteborg. Untouchable, monumental and intimate är Hannas examensarbete från masterprogrammet i textil konst, Högskolan för Design och Konsthantverk (2018).