Tillgänglighet
Textival Litteraturfestival
2019

Sjömanskyrkan

Samtliga lokaler är anpassade med hiss från gatuplan och utrustade med ljudslinga. 

Amerikagatan 2, 414 63, Göteborg

sjomanskyrkan.se

 

Kulturhuset Oceanen

Program på fyra våningar. Hiss finns, med möjlighet att komma in med rullstol och barnvagn, begränsad möjlighet att komma in med permobil på våning 2, 3 och 4. Inne i scenlokalen finns stor WC. 

Hörselslinga saknas. Merparten av programmet under dagen har inte ljudförstärkning, men det är små rum med god akustik. 

Stigbergstorget 8, Göteborg

oceanen.com

 

Huset Frigga

Programmet är på bottenvåningen, dock finns det mycket trösklar och smala dörröppningar.

Kontakta oss på info@textival.se så löser vi det! 

Ljudförstärkning finns, dock inte hörselslinga. 

Pölgatan 5, Göteborg

 

Skogen

För tillfället saknas hiss och RWC på Skogen. För hjälp inför besök, maila info@skogen.pm

Masthuggsterrassen 3, Göteborg

new.skogen.pm

 

Brittastugan i Mollaryd

En relativt brant trappa leder upp till Brittastugan, hög tröskel in till stugan. Promenaden innan går på stig där rollator är hjälpligt möjligt, men inte permobil eller rullstol. Ljudförstärkning och hörselslinga saknas men rummet är litet med god akustik. 

Mollaryd Station (tåg)

 

Herrljunga Kulturhus

Hiss finns från gatuplan, stor WC finns, hörseslinga finns och ljudförstärkning används. 
Trädgårdsgatan 14, Herrljunga

 

Galleri Rehabshop

Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

Karl Johansgatan 22A, Göteborg

 

Masthuggsteatern

Stora scen ligger i markplan och har en tröskelfri entré. Till lilla scenen finns en lift som tar rullstolar och mindre permobiler. Stor WC finns i foajén. Hörslinga finns, foajépersonalen hjälper gärna till att koppla upp den.  

Masthuggsterrassen 3, Göteborg

Vid ytterliare frågor, maila info@textival.se