Performance: The Artist as Pig - by Johanna Lettmayer
Samtal: Johanna Lettmayer & Annika Lundgren


"Why do we always want, what we can't get? And when we get it anyways, we don't care about it anymore. The DESIRE for something always seems to be more enjoyable than actually having it. How can I still desire performing at Textival even though I already know it is going to happen? I want to keep on wanting it. I want to want you. I want to want you being here now. I want to want you to listen to me." – ur The Artist as Pig

Inom ramen för programserien När våra läppar talar tillsammans har Textival bjudit in den österrikiska konstnären Johanna Lettmayer att framföra verket The artist as Pig. Verket är baserat på en specialskriven text som går i dialog med platsen, rummet och programseriens övergripande tematik. Vi bjuder också in till ett samtal mellan Johanna Lettmayer och konstnären Annika Lundgren om begärets politiska potential och möjligheten till agens och motstånd inom samtida textbaserad konst.

Johanna Lettmayer, född 1984 i Salzburg, är en österrikisk konstnär som bor och verkar i bergen. Hon har studerat konsthistoria vid universitetet i Wien och har en master i fri konst från konsthögskolan i Bergen. Johanna Lettmayer skapar performativa textverk som diskret placeras i offentliga familjära miljöer. Genom små förskjutningar riktar hon uppmärksamhet mot vardagliga saker som vanligtvis går oss förbi. Hennes konst verkar mellan konventioner och upplösningen av konventioner och osäkrar distinktionen mellan verkligt och iscensatt, konst och icke-konst. 2017 publicerade House of Foundation hennes bok Capital L. L for Love. 

Annika Lundgren, är konstnär, forskare och undervisare. Hennes konstnärliga praktik fokuserar på det narrativa, det politiska och det performativa och består huvudsakligen av text- och tidsbaserade verk såsom performances, interventioner, publika arrangemang och olika typer av muntligt framförd text. En grundläggande frågeställning för Lundgren är konstens relation till det politiska och i sitt arbete behandlar hon frågor om historieskrivning, ekonomi och kunskapshierarkier. Lundgren arbetar för närvarande som konstnärlig ledare vid den konstnärsdrivna performanceplattformen Skogen i Göteborg.

The Artist as Pig – by Johanna Lettmayer

När våra läppar talar tillsammans är en interdisciplinär programserie om begärets politiska potential och möjligheten till agens och motstånd inom litterärt skapande. 

Under våren och hösten 2017 möts författare, poeter, konstnärer, curatorer, forskare och sexualupplysare under olika rubriker för att närma sig frågor som rör begärets figurationer inom såväl den samtida som den äldre litteraturen och textbaserade konsten. Programmet består av läsningar och presentationer följt av fördjupande samtal om begär, kön, kärlek, sexualitet, subjektivitet, kropp, erotik och språkliga och litterära motståndsstrategier.

Programseriens titel är lånad från den fransk feministiska teoretiker Luce Irigaray (f. 1930) som i den poetiska essän ”Quand nos lèvres se parlent” (1976) föreslår en alternativ feminin symbol till fallosen i den lacanianska psykoanalysen. Läpparna, på en gång talets och det kvinnliga könets universum, kan betraktas som ett alternativ till fallos, en kritisk intervention i den lacanianska psykoanalysen där kvinnan och kvinnlig sexualitet inte får utrymme och där ingen plats i språket finns för kvinnlig subjektivitet och sexualitet. Att använda sig av läpparna som trop kan förstås som ett strategiskt diskursivt drag, ett alternativt sätt att förstå kvinnors anatomi (könet som inte är ett) och framförallt mänsklig sexualitet som inte redan är impregnerat av ett manligt språk.

Vi hoppas att med programserien skapa ett sammanhang som ger en känsla av vad det innebär när våra läppar talar tillsammans. 

Varmt välkomna!

Therese Ytter & Stina Nilss

VAD

Performance & samtal 

VAR

Göteborgs Litteraturhus

NÄR

1 december 2017, 19:00-21:00

EVENT