Residens Paviljongen

-Litterärt residens sommaren 2018

I den underbart vackra Söderlingska trädgården i det Gathenhielmska kulturreservatet vid Stigbergstorget i Göteborg ligger den Bäckska Paviljongen. Under1860-talet användes Paviljongen som skrivarstuga av författaren Viktor Rydberg (1828-1895). I juli och augusti 2018 gästas paviljongen av två textbaserade konstnärer som bjudits in att arbeta i relation till reservatets omfattande arkivmaterial.

Textival och Residens Paviljongen bjuder in till en presentation av det Gathenhielmska kulturreservatet samt till läsning och samtal utifrån ett processbaserat arbete med de inbjudna konstnärerna My Roman Fagerlind (Stockholm) och Marie Raffn (Köpenhamn). Varmt välkomna tisdag den 7 augusti samt söndagen den 2 september. Mer information om tid och plats kommer inom kort.

Utgångspunkten för projektet och det konstnärliga arbetet är platsen kring det Gathenhielmska kulturreservatet i dess fysiska sociala, historiska och relationella bemärkelse. Platsen bär på berättelser, erfarenheter och minnen vilka bildar narrativ i staden. Residens Paviljongen tar avstamp i dessa narrativ och intervenerar i själva utrymmet mellan människor, plats, minnen och historia.

Den Bäckska Paviljongen, som en gång författaren Viktor Rydberg använt som skrivarstuga, fungerar som projektets nav och tillika arbetslokal för gästande konstnärer. I reservatet finns ett rikt arkivmaterial i form texter, bilder och berättelser från platsen från 1700-talet och framåt. Genom att aktivera platsen så som en skrivande plats samt genom att gå i dialog med platsens berättelser, historia och de människor och föreningar som verkar där väver projektet samman olika lager av dåtid, nutid och möjlig framtid.

Projektets syfte är att i relation till en konkret plats i det offentliga rummet skapa ett konstnärligt och litterärt sammanhang som länkar samman olika lager av dåtid, nutid och möjlig framtid med existerande relationer, resurser och aktörer knutna till platsen. Genom att konstnärligt väva samman berättelser, minnen och historier med fältstudier, sociala interaktioner och platsspecifika samarbeten blir Residens Paviljongen en slags kunskapscell och en alternativ akademi mitt i reservatet.

My Roman Fagerlind

My Roman Fagerlind, född 1989, är en textbaserad konstnär, poet och manusförfattare som bor och verkar i Stockholm. I sin konstnärliga praktik använder hon arkivdokument och fiktiva element för att undersöka språkets möjligheter och begräsningar i relation till personliga och kollektiva minnen. Hon har en magisterexamen i konstnärligt skrivande från Akademin Valand och en examen från Biskops Arnös Författarskola.

Marie Raffn

Marie Raffn, född 1991, är konstnär som bor och verkar i Köpenhamn. Hon har en magisterexamen från Malmö Konstakademi och har studerat vid Cooper Union School of Art i New York och vid Akademie der bildenden Künste i Wien. 

Raffns arbete är influerat av det bräckliga förhållandet mellan bild, språk och mening. Hon arbetar främst med tidsbaserade medier, artist books och med skulpturala installationer. 

Hennes senaste utställningar inkluderar La Robe Chinoise Vol. 1 på galleri Delfi i Malmö, Dead Swath She Said på Cph Art Week och Artist Books på Lunds Konsthall. 

Varmt välkomna till  den Bäckska Paviljongen och det Gathenhielmska kulturreservatet!

Residens Paviljongen 2018

Tisdag den 7 augusti, 18:00-21:00, Bäckska Paviljongen, Pölgatan 9

I den underbart vackra Söderlingska trädgården i det Gathenhielmska kulturreservatet vid Stigbergstorget i Göteborg ligger den Bäckska Paviljongen. Under 1860-talet användes Paviljongen som skrivarstuga av författaren Viktor Rydberg (1828-1895). I juli-september 2018 gästas paviljongen av två textbaserade konstnärer som bjudits in att arbeta i relation till reservatets omfattande arkivmaterial.

Textival och Residens Paviljongen bjuder in till läsning och ett samtal utifrån ett processbaserat arbete med de inbjudna konstnärerna My Roman Fagerlind (Stockholm) och Marie Raffn (Köpenhamn). 

Guidad visning av det Gathenhielmska kulturreservatet, Bäckska Paviljongen, huset Frigga samt arkivet. 
Läsningar och samtal utifrån reservatets arkivmaterial: My Roman Fagerlind, poet och textbaserad konstnär, Marie Raffn, konstnär. Samtalsledare: Therese Ytter, konstnärlig projektledare Textival och Residens Paviljongen 

Plats: Den Bäckska Paviljongen, Pölgatan 9, 414 60, Göteborg (Paviljongen ligger i trädgården intill huset Gavanna som hyrs av föreningen Gamla Majgrabbar). Vid dåligt väder håller vi till i huset Frigga på Pölgatan 5 där Textival har sitt kontor. 
Evenemanget är kostnadsfritt. Det bjuds på lättare tilltugg och vin till en billig peng. Textivals fina påsar med texten Get your text together kommer också att finnas till försäljning. 

Residens Paviljongen 2018 - Reservatets dag

Söndag den 2 september 

PROGRAM

12:00-16:00

→ Öppet hus Paviljongen

Plats: Den Bäckska Paviljongen, Pölgatan 9 (gå in genom grinden vid huset Gavanna och till vänster nere i trädgården)

 

16:00-17:00 
→ Rösternas arkiv - Residens Paviljongen 2018
Läsning och konstnärsamtal med My Roman Fagerlind och Therese Ytter (moderator)
Plats: Frigga, Pölgatan 5 (gå in genom grinden och i på gården där dörren hålls öppen)
 

18:00-20:00

→ Clandestino Institut: Nästa gång elden - föreläsning med Edda Manga

"Det invecklade förhållandet mellan fascism och demokrati"

Plats: Rufus Bar, Stigbergstorget 8, mer info


→ Guidade visningar av det Gathenhielmska huset

Tider: 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00 (begränsat antal platser, först till kvarn)

Plats: Stigbergstorget 7 (arrangeras av kulturföreningen Gathenhielm)


Mer information om Reservatets Dag

Välkomna till den Bäckska Paviljongen och Reservatets Dag i det Gathenhielmska kulturreservatet. Söndagen den 2 september bjuder ett tiotal föreningar och organisationer som är aktiva i området in till publik verksamhet. Besökarna får möjlighet att på olika vis ta del av lokala berättelser, minnen och historier från 1700-talet och fram till idag.
Passa på att gå en guidad visning av det Gathenhielmska huset eller en stadsvandring med Sjöfartsmuseet, ta del av fotomaterial från det gamla Majorna eller besök några av dagens alla programpunkter. Dessutom håller föreningsstugorna i reservatet öppet hus och berättar om sina verksamheter. 

12:00-16:00
Litterär mottagning med öppet hus i Bäckska Paviljongen
Textival och Residens Paviljongen bjuder in till litterär mottagning och öppet hus i den Bäckska Paviljongen. Kom förbi på en kaffe eller ett glas så berättar vi mer om projektet och arbetet med arkivet. På plats finner ni Therese Ytter och My Roman Fagerlind som läser och presenterar texter, berättelser, minnesanteckningar, historiska material och dokument från platsen och ur arkivet. Olika röster från det gamla Majorna med fokus på arbetarklass och kvinnor varvas med egna reflektioner, loggböcker och bearbetningar av olika material vi tagit del av under processen. Begränsat antal platser. 

16:00-17:00 
Rösternas arkiv - Residens Paviljongen 2018
Läsning och konstnärssamtal med My Roman Fagerlind och Therese Ytter (moderator). I den Söderlingska trädgården i det Gathenhielmska kulturreservatet vid Stigbergstorget i Göteborg ligger den Bäckska Paviljongen. Under 1880-talet användes Paviljongen som skrivarstuga av författaren Viktor Rydberg (1828-1895). I juli och augusti 2018 öppnades paviljongen på nytt för skrivande verksamhet då Textival bjöd in två textbaserade konstnärer – My Roman Fagerlind (Stockholm) och Marie Raffn (Köpenhamn) - att arbeta i relation till reservatets omfattande arkivmaterial. 

Arkivet som består av texter, bilder, ljud- och bildupptagningar och artefakter från 1700-talet och fram tills idag har liksom området en stark anknytning till Göteborgs sjöfarts- och varvshistoria. Där finns berättelser och livsöden från människor som tidigare levt, arbetat och verkat i Majorna. Vittnesmål, röster och minnen från skeppsbyggeri, repslagsbanor, krogliv och prostitution, sjöröveri- och kaparverksamhet, halshuggarnätter, trångboddhet, sjukdom och svält, emigration och amerikafarare, drömmar, passioner och förälskelser.

Den 2 september kommer My Roman Fagerlind till Göteborg och det Gathenhielmska kulturreservatet för att läsa bearbetningar av det material hon tagit del av under residensperioden samt för ett samtal med Therese Ytter som är konstnärlig projektledare för Residens Paviljongen. Samtalet kommer att kretsa kring frågor om vem som skriver historien och för vem, om möjligheterna att arbeta fram en alternativ historieskrivning, om hur man härbärgerar en annan människas stämma och om arkivet som en plats för omhändertagande, bevarande, urskiljande och förtryck. 

18:00-20:00

NÄSTA GÅNG ELDEN – fascismen av idag och vårt totalförsvar, motstånd och slutet på mardrömmen om raser 

Clandestino Institut presenterar: Edda Manga som föreläser under rubriken "Det invecklade förhållandet mellan fascism och demokrati"​

Bristen på de ideologiska motsättningarna har lagt sig till rätta. Kampen om den ensamma människans farhågor tilltar. Visionerna om solidaritet över gränser känns mer och mer avlägsna, nästan onåbara. Vi tycks befinna oss i en postpolitisk omöjlighetssituation där högerpopulisternas lögner har blivit allmängods. 
Vad kan kulturen, de intellektuella och konstnärerna öppna för alternativ? Hur ska dödläget brytas? 
Med start i vår presenterar Clandestino Institut en ny serie föreläsningar som äger rum i Göteborg under hela året. Namnet på serien är inspirerat av den amerikanske författaren James Baldwins legendariska essä The Fire Next Time i vilken läsaren ombeds mobilisera motstånd mot rasism och andra lögner. Mer information.