top of page
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - svarta cirkeln
1.png
PROGRAM HÖSTEN 2022-2023
Textival presenterar Trycksvärta; ny programserie hösten 2022!
 
Under Textivals nya programserie Trycksvärta låter vi lokala förlags röstkodex möta plats och  litterära rum. Under sex kvällar bjuder vi in förlag i Västra Götalandsregionen och dess författare att läsa ur sina verk för allmänheten på den plats där trycksvärta, röst och ord formas till de editerade förlagor som författaren håller i sin hand. 

Programmet startar 18.00 på respektive programpunkt och består dels av presentationer av de inbjudna förlagen. Dels av läsningar av författare utgivna vid förlagen.
 
Vi vill lyfta de författare, ord och röster som ryms inom förlagens utgivningskatalog, och bidra till att sprida de röster som ryms inom dess lokala litterära landskap.

Håll utkik här och på våra sociala medier för mer information och hör gärna av dig till anna@textival.se för frågor eller funderingar.

Välkomna!
TIDIGARE PROGRAMSERIER
8.png
Textival presenterar FLYKTSODA; ny programserie under vintervåren 2022!
 
Med Textivals programserie FLYKTSODA vill vi skapa utrymmen och forum för de röster som bubblar, trängs, håller andan och sprängs.
Under sex kvällar bjuder vi in lokala utövare och relevanta aktörer som tangerar och utforskar olika aspekter av tematiken röst för att lyfta hur orden kan användas till att ljuda, göra sig hörd och ta plats - eller lära sig hålla andan och tvingas in trång tystnad. Resultatet av detta möte presenteras under kvällen i form av läsningar och ett gemensamt modererat samtal.

Vi vill lyfta de olika aspekter och ingångar, dialekter och uttryck som det mångfacetterade spann av rösterna i vår region innebär - och ge desamma utrymmet att porla, skrika, vidga och spränga de glaskupor som omger dem. 

Kika in på respektive programpunkt nedan för mer information redan nu och hör gärna av dig till info@textival.se för frågor eller funderingar.


Välkomna!
Allt som skiner–FB.jpg
I Allt som skiner är slitage varvas historieskrivning in i ett möte med plats och låter mänskliga rättigheter möta samtida poetiska och litterära rum. Under fem kvällar bjöd vi in lokala utövare och relevanta litterära aktörer för att undersöka olika aspekter av arbete, arbetsplatser, kroppars rörelser och möten i relation till platsens karaktär. Till varje programpunkt hade vi dels bjudit in en person med historisk sakkunskap om just den arbetsplats och miljö som valts ut till att hålla en föreläsning. Dels bjudit in en författare/poet/textbaserad konstnär att förhålla sig till platsen. Resultatet av detta möte presenteras under kvällen i form av en läsning och ett gemensamt modererat samtal. 

Programmet finns också tillgängligt i digitalform på vår youtubekanal - klicka här för att komma direkt dit!
Darlings–FB.jpg
Hösten 2019 bjuder vi åter in till programserien Darlings. Under fyra kvällar presenterar vi några av våra litterära darlings och ställer historiskt intressanta personers öden och litterära gärning i centrum för diskussion. Till vår hjälp har vi bjudit in ett antal läsare i form av författare, poeter, illustratörer, konstnärer, forskare och översättare.
 
Litteraturhistoriska föreläsningar varvas med personliga möten, samtal och läsningar utifrån en kombination av vetenskapliga och konstnärliga perspektiv.

Programserien arrangeras av Textival med stöd av Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Kulturrådet.
Mail: Info@textival.se                        Adress: Allmänna Vägen 2 A, 414 60 Göteborg                                            Typsnitt: Karrik
loggor sammanslagna.png
trycksvärta (2).png
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - svarta cirkeln
bottom of page