Den litterära föreningen Textival har funnits sedan 2007. Vi arrangerar programserier, festivaler, textmässor, residensprogram, konsthändelser och olika samarbetsprojekt med författaruppläsningar, samtal, kulturdebatt, workshops, utställningar och konstvandringar. Vi besöker och samarbetar med litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, konsthallar, festivaler, gallerier och olika kulturaktörer där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan synas och höras.

 

Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; vi har ingen fast scen, utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser vi besöker. Vi har kontor i Göteborg och i Mollaryd, vilket innebär att en stor del av våra arrangemang förläggs till olika stadsdelar och områden i dessa orter.

 

Textival verkar för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög kvalitet i Göteborg och Västra Götaland. Med vår programverksamhet skapar vi sammanhang där aktuella och angelägna frågor i den samtida litteraturen och kulturdebatten får möjlighet att möta ett brett litteraturintresse. Vi verkar i spänningsfältet mellan konst och litteratur och undersöker hur curatoriella och konstnärliga metoder kan tillämpas i nya oväntade rum.

 


 

Anna Karlsson
Programproducent och verksamhetsutvecklare
Styrelseledamot

anna@textival.se 

Hemsida

Lina Jansson

Formgivare

Jonas Hult

Inslagsproducent, Tekniker & Klippare

Robin Ahlqvist

Fotograf
Sian Hedberg

 

Banner Barnens Textival

Ishtar Bäcklund Dakhil

Banner Sjuhärad Text

Sara Forsström

Mail: Info@textival.se                                           Adress: Pölgatan 5, 414 60 Göteborg                                                  Typsnitt: Karrik
Sofia Nilsson
Programproducent
Styrelseledamot

sofia@textival.se 

Stina Nilss

Programproducent, ekonomiansvarig samt projektledare Sjuhärad Text

Kassör

stina@textival.se

Marie Hållander

Programproducent samt projektledare Sjuhärad Text

Styrelseledamot

marie@textival.se

Vårt orga­ni­sa­tions­num­mer är: 802439–9134

Vårt bank­giro: 255-9565

 

Fakturor skic­kas till: Tex­tival

c/o Stina Nilss, Mol­la­ryd Bengts­går­den 3

524 95 Ljung

 

​Besöksadress & kontor 

 

Pölgatan 5
414 60 Göteborg 

Om Textival
Vi som arbetar med Textival
Magnus Bernvik
Styrelseordförande
Joel Valmari
Sekreterare
Nyhetsbrev

Juli

10/7 Läsningar: Rötter utan jordmån, Vandringslid i gången tid med Anna Takanen,Stig Hansén, Cecilia Hansson

19/7 Läsningar: Rötter utan jordmån, Ryckande Flackande Kompassnålar med Birgitta Lindqvist, Isabella Ståhl, Tone Schunesson

23/7 Läsningar: Rötter utan jordmån, Omgivningar lirkar och lockar med Jenny Holmqvist,Valerie Kyeyune Backström,Hannele Mikaela Taivassalo

31/7 Läsningar: Rötter utan jordmån,Sekatörskurna människorötter med Suad Ali och Linnea Axelsson

Kalendarium