Om Textival

Föreningen Textival, som har funnits sedan 2007, är en litterär aktör och en ideell förening som riktar sig till en kultur- och litteraturintresserad allmänhet och till litterärt orienterade aktörer, föreningar, förlag och kulturtidskrifter.

 

Textival har för avsikt att verka för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen. Vi arbetar aktivt med nya sätt att se på litteratur. Delaktighet och tillgänglighet är viktigt för oss och vi strävar efter att öppna upp dörrar mellan olika discipliner och idéer såväl som mellan olika intressen och sätt att ta del av konst och litteratur. Centralt är att med texten i fokus pröva gränser, utforska platser och skapa möten.

 

Textivals verksamhet

Textival arrangerar offentliga litterära program i projektform så som programserier, litteraturfestivaler, skrivarresidens, olika litterära- och konstnärliga projekt och en rad olika samarbetsprojekt med aktörer inom fältet konst/litteratur. Dessa projekt innefattar litteratur- och poesiuppläsningar, föreläsningar, litteratursamtal, kulturdebatt, workshops, performance, utställningar och litterära vandringar.

 

Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; vi har ingen fast scen, utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser vi besöker. Vi har kontor i Göteborg och i Mollaryd, en stor del av våra arrangemang förläggs till dessa orter, men vi besöker och arrangerar på många olika platser i olika städer runt om i Västra Götalandsregionen.

Vi arrangerar på litteraturhus, kulturhus, konsthallar, gallerier, bibliotek, barer, caféer och restauranger, sjömanskyrkor och kulturtempel och vi besöker författarutbildningar, skrivarkollektiv, biennaler, festivaler och andra platser där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan synas och höras.

 

Årligen arrangerar vi Textival Litteraturfestival under våren, en programserie under hösten (mellan 4–8 programkvällar), öppna föreläsningar om Litteraturens Klassiker i samarbete med Göteborgs Universitet (12 tillfällen årligen), Fjällastigens dag i september samt en rad andra samarbetsprojekt.

Här är våra stad­gar

Vårt orga­ni­sa­tions­num­mer är: 802439–9134
Vårt bank­giro: 255-9565

Fakturor skic­kas till: Tex­tival
c/o Stina Nilss, Mol­la­ryd Bengts­går­den 3
524 95 Ljung

Besöksadress & kontor 

Pölgatan 5, 414 60

Göteborg 

Vi som arbetar med Textival

Therese 

Ytter

Verksamhetsansvarig

Therese Ytter är en frilansande kulturproducent och curator som arbetar med litteratur- och konstprojekt 

inom det fria kulturlivet i Göteborg med omnejd. Therese arbetar med Textivals dagliga verksamhet och är projektledare för Textivals programserier och Textival Litteraturfestival sedan 2014. Hon är fil.mag. i litteraturvetenskap och har en KY- examen i internationell kulturprojektledning samt har studerat Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet vid Akademin Valand.

Stina

Nilss

Programproducent

Stina Nilss är kulturarbetare och aktivist som arbetar med konst, kultur, rättighetsfrågor, antidiskriminering, landsbygdsutveckling och normkritik inom olika organisationer. Stina har arbetat med Textival sedan starten 2007. Bor i Mollaryd, trivs på tåg och bland träd och är förtjust i när platser får möta konst, när texter får möta människor på nya vis och när tankar får utvecklas tillsammans. 

Marie

Hållander

Programproducent

Marie Hållander är författare och arbetar med Sjuhärad text vid sidan om sitt arbete som lektor vid Södertörns högskola. Hållander är boende i Ekered, Dalstorp och i Sätra, Stockholm. Hon har skrivit Tjänster i hemmet (2013) och har publicerat sig i tidskrifter, antologier samt skrivit avhandlingen Det omöjliga vittnandet (2017).

 

Foto: Tina Axelsson

Kontakt

Allmänna frågor: info@textival.se

Program: therese@textival.se

Program, ekonomi: stina@textival.se

Sjuhärad Text: marie@textival.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
  • Black Facebook Ikon
  • Black Twitter Ikon
  • Black YouTube Ikon
  • Instagram - svarta cirkeln