Den litterära föreningen Textival har funnits sedan 2007. Vi arrangerar programserier, festivaler, textmässor, residensprogram, konsthändelser och olika samarbetsprojekt med författaruppläsningar, samtal, kulturdebatt, workshops, utställningar och konstvandringar. Vi besöker och samarbetar med litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, konsthallar, festivaler, gallerier och olika kulturaktörer där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan synas och höras.

 

Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; vi har ingen fast scen, utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser vi besöker. Vi har kontor i Göteborg och i Mollaryd, vilket innebär att en stor del av våra arrangemang förläggs till olika stadsdelar och områden i dessa orter.

 

Textival verkar för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög kvalitet i Göteborg och Västra Götaland. Med vår programverksamhet skapar vi sammanhang där aktuella och angelägna frågor i den samtida litteraturen och kulturdebatten får möjlighet att möta ett brett litteraturintresse. Vi verkar i spänningsfältet mellan konst och litteratur och undersöker hur curatoriella och konstnärliga metoder kan tillämpas i nya oväntade rum.

 


 

 

 

Hemsida

Lina Jansson

Formgivare

Jonas Hult

 

Banner Barnens Textival

Ishtar Bäcklund Dakhil

Banner Sjuhärad Text

Sara Forsström

Mail: Info@textival.se                                           Adress: Pölgatan 5, 414 60 Göteborg                                                  Typsnitt: Karrik
Anna Karlsson
Producent och verksamhetsutvecklare för programserieverksamhet samt regional- och kommunal samverkan
anna@textival.se 
Sofia Nilsson
Producent och verksamhetsutvecklare för Litteraturfestivalen
samt tvärkonstnärlig samverkan och utveckling
sofia@textival.se 

Stina Nilss

Programproducent, ekonomiansvarig samt projektledare Sjuhärad Text

stina@textival.se

Marie Hållander

Programproducent samt projektledare Sjuhärad Text

marie@textival.se

Vårt orga­ni­sa­tions­num­mer är: 802439–9134

Vårt bank­giro: 255-9565

 

Fakturor skic­kas till: Tex­tival

c/o Stina Nilss, Mol­la­ryd Bengts­går­den 3

524 95 Ljung

 

​Besöksadress & kontor 

 

Pölgatan 5
414 60 Göteborg 

 

​Verksamhetsplan 2020

Om Textival
Vi som arbetar med Textival
Karin Westin Tikkanen
Producent för Barnens Textival
karin@textival.se

Februari

18/2:  Digital vandring, läsning och samtal: Att skriva ur det fruktsamma underläget

Mars

29/3  Digital vandring, läsning och samtal: Hudveck på tork över dottercellers lockrop

April

22/4  Digital vandring, läsning och samtal: Sjukt kött och blödande poesi

Maj

12/5 Digital vandring, läsning och samtal: Menneske-lighedens markarbete

Kalendarium

Juni

 

1/6 Digital vandring, läsning och samtal: Menneske-lighedens markarbete

 

 

Kalendarium
Nyhetsbrev