top of page
Facebook Image Post.png
Medverkande under Textival Litteraturfestival 2022
Textival Litteraturfestival ALSTRA undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av det samvävda maskineri som är det digitala och konstnärliga rummet.
 
Årets program berör texter, litteratur och aspekter kring vad det digital behovet och premisserna gör för skapande, mottagare och arbetsvillkor; men har också ambitionen att  undersöka dess (o)möjligheter och skapa utrymme för texter gjorda utifrån de binära boksamtal och poetiska plattformar som litteraturen tvingas och vill ingå i.

Medverkar gör bland andra:

Sinceyouasked.se / Magnus William-Olsson / Paulina Helgeson / Johannes Heldén/  Cia Rinne / Revets Scenkonst/ Ali Thareb / Maja Lundgren / Ebba Witt-Brattström / Malte Persson / Bim Eriksson / Berit Glanz / Aya Kanbar / Andrés Stoopendaal / Nils Håkanson / Valerie Kyeyune Backström / Gunilla Leining / QALAM mfl. 

Programmet är gratis och består utav samtal, läsningar, performance, screening konst och musik med författare, poeter, kulturskribenter, konstnärer och artister från Sverige, Island, Danmark, Norge  och Tyskland.

Läs mer om programmet här

SINCE YOU ASKED

Since You Asked (https://www.sinceyouasked.se/) är ett kollektivt textverk som hämtar sin form från frågespalten och sitt hjärta från poesin. På både sociala medier och på hemsidan, kan vem som helst ställa en fråga - utan att ange sitt riktiga namn, men med förhoppningen är att alla frågor någon gång ska få ett svar.

 

Som en tjuvstart på Textival Litteraturfestival 2022, vill vi uppmana er att skicka in frågor till Since You Asked! Din fråga kan handla om vad som helst och du har möjlighet att vara anonym.

 

Med start idag till och med den 22/5 når ni Since You Asked direkt genom länken i vår bio och kan ställa frågor; frågor vars svar sedan läses upp som avslutning på Göteborgs Litteraturhus den 12 juni med start klockan 17.00

sinceyouasked.PNG
ADAMREXIUS.jpeg

Adam Rexius är barnboksskribent och ledsagare som också arbetar som A&R på ett skivbolag i Göteborg.Under 2022 är Rexius aktuell med ett nytt större barnboksprojekt, där vi som läsare tas med på verklighetsresor kantat av underfundiga karaktärer i en realistiskt tappning. 


Under Textival Litteraturfestival 2022 inleder Adam Rexius vår litteraturfestival med högläsning under Barnens Textival på Världslitteraturhuset, när han läser ur den spännande Kepler62: Inbjudan (2021) för vår yngre publik.

SAQMI (The Swedish Archive for Queer Moving Images) är en plattform och ett arkiv för queera rörliga bilder i Sverige som verkar såväl som ett obestridligt forum för samtal, diskussioner möten och screenings som en länk mellan de som skapar queera rörliga bilder, och de som söker efter desamma. SAQMI agerar också som en portal med hjälp av queera arkivarier, historiker, bibliotekarier, tekniker och formgivare och synliggör samt tillgängliggör den gömda queera historien av rörliga bilder; detta med ambitionen att inspirera fler unga queera personer att arbeta med och våga skapa de rörliga bilder som de själva vill se.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 håller SAQMI en workshop torsdagen den 9 juni i Sjuhärardsbygden mellan klockan 18-20.

Saana Kotila är redaktör, poet och skribent som har en konstnärlig examen i Fotografi från HDK Valand Göteborgs Universitet och tidigare har gått Angered Författarskola och Your Silence Will Not Protect You på Kvinnofolkhögskolan. Kotila är redaktör för skrivarkollektivet Since you asked och har tidigare bland annat medverkat på AKT UNG!, Stockholms internationella poesifestivals scen för unga poeter. 

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Saana Kotila den 10 juni 17.00-17.45 i Samtal och läsning: Webbaserade Vokabulär på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Magnus William-Olsson, Paulina Helgeson och Julia Pennlert.

Foto:Peter Stenkvist

Magnus Willam- Olsson är såväl mångfaldigt prisbelönt poet som litteraturkritiker, essäist och översättare. William-Olsson är dessutom grundare av Fria seminariet i litterär kritik, Kritiklabbet, tidskriften Örnen & kråkan och initiativtagare till plattformen podpoesi. 2022 är han aktuell med Sapfo: Dikterna och fragmenten, en nyöversättning av Sapfos dikter, tillsammans med Vasilis Papgeorgio på Ordfront förlag.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Magnus William-Olsson den 10 juni 17.00-17.45 i Samtal och läsning: Webbaserade Vokabulär på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Saana Kotil, Paulina Helgeson och Julia Pennlert.

Foto: Sofia Runarsdotter

Paulina Helgeson är kulturskribent och översättare som arbetat för Litteraturbanken.se sedan 2013 och som redaktör sedan  2015. Helgeson har tidigare varit verksam som litteraturkritiker på Svenska Dagbladet, och gav 2017 uten översättning av Jane Austens brev.Samma år startade hon, tillsammans med Dick Claésson, bokförlaget Ekphrasis.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Paulina Helgeson den 10 juni 17.00-17.45 i Samtal och läsning: Webbaserade Vokabulär på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Saana Kotila, Magnus William-Olsson och Julia Pennlert.

Julia Pennlert är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på läsande och läsfrämjande verksamhet vid Högskolan i Borås som i sin avhandling Poesi pågår: en studie av Poeter.se 2003-2016 (2018) undersökte den svenska nätgemenskapen för poesi ur ett litteratursociologiskt perspektiv. I sin pågående forskning intresserar sig Pennlert bland annat för litteraturens och litteraturförmedlingens villkor i mediesamhället, digitalt berättande, medieanvändning och digital läsning.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Julia Pennlert den 10 juni 17.00-17.45 i Samtal och läsning: Webbaserade Vokabulär på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Saana Kotil, Magnus William-Olsson och Paulina Helgeson.

Foto: Suss Wilén

Johan Agorelius är gästforskare vid Neuronano Research Center (NRC) och Doktorand vid NanoLund: Center for Nanoscience som förutom att vara en av grundarna till bokförlaget Svensk Sci Fi också uppmärksammats för boken »Ammaseus Horisont: AI tolkar Karin Boye« samt programmerat en AI som skrev poesi utifrån författaren Elis Monteverde Burraus textproduktion för tidskriften 20-tal.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Johan Agorelius den 10 juni 18.00-18.45 i Samtal, screening & läsning: Neurologiska typografier på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Andreas Refsgaard, Revet Scenkonst och Hillevi Hägglöf.

Foto: Peter Frennesson

Andreas Refsgaard är en konstnär och kreativ kodare baserad i Köpenhamn som arbetar i fältet mellan konst och interaktionsdesign. Genom algoritmer, koder och maskininlärning utforskar han den kreativa potentialen hos den nya digitala tekniken. Refsgaard verk har blivit publicerad i New Scientist, Vice, Gizmodo, PSFK och Designboom, prisbelönade av Interaction Awards och Core77 samt ställts ut på museum och festivaler i Europa, Nord Amerika, Asien och Australien.

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Refsgaard  den 10 juni 18.00-18.45 i Samtal, screening & läsning: Neurologiska typografier på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Johan Agorelius, Revet Scenkonst och Hillevi Hägglöf.

Revet arbetar med utforskande scenkonst och har aldrig velat välja varken nisch, uttryck eller form; därför har dockteater, improvisation, postdramatik, poesi, fars, Vloggar, dans, sång, performance och Euripides alla fått samsas i gruppens scenrum. Nu kommer Dan Andersson och Annelie Horáková från Revet Scenkonst till Textival Litteraturfestival för att prata om Nattygsbordet (2020) - en pjäs helt skriven av AI.

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar desamma den 10 juni 18.00-18.45 i Samtal, screening & läsning: Neurologiska typografier på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Andreas Refsgaard, Johan Agorelius och Hillevi Hägglöf.

Hillevi Hägglöf är datorlingvist baserad i Stockholm som utför datorvetenskap för Bonnier News och föreläser om NLP (Natural Language Processing): förutsättningar för att tolka och analysera det mänskliga språket, med dess underliggande betydelser och erfarenhetsbaserade slutsatser som människan naturligt har med sig när de läser eller lyssnar på en text.
 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Hägglöf den 10 juni 18.00-18.45 i Samtal, screening & läsning: Neurologiska typografier på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Andreas Refsgaard, Johan Agorelius och Revet Scenkonst.

Johannes Heldén är bildkonsnär, författare, poet och musiker som interdisciplinärt undersöker poesi, ekologi, ai, vetenskap interspecies kommunikation och narrativa strukturer.Heldéns verk har nyligen visats på bland annat Riga biennial, Desert X biennial i Palm Springs, Moderna Museet i Stockholm, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, IMPAKT Festival i Utrecht och The Fiskars Biennial. Ett av Heldéns senaste projekt är det uppmärksammade Astroekologi; ett unikt interdisciplinärt projekt med ekologiskt fokus som publicerades samtidigt på tre språk, gjordes till ett interdisciplinärt performance på Dramaten i Stockholm, till ett digitalt konstverk publicerat av Bonniers Konsthall. 

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Heldén den 10 juni  19.00-19.45 Samtal, läsning & performance: Interdisciplinära  litteraritets binäriteter på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Håkan Jonson, Cia Rinne och Hans Kristian Rustad.

 

Foto: Martin Vallin

Håkan Jonson är konstnär, programmerare och utgivare som bor och verkar i Stockholm. Jonsons verk rör sig mellan digital konst, mjukvaruutveckling, tryckeri, bokhantverk och måleri. Han är dessutom ena halvan av Irrlicht; ett förlag och skivbolag med fokus på den samtida konstscenen. 

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Jonson den 10 juni  19.00-19.45 Samtal, läsning & performance: Interdisciplinära  litteraritets binäriteter på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Johannes Heldén, Cia Rinne och Hans Kristian Rustad.

Cia Rinne är poet och konstnär som är internationellt känd för sin visuella och audiella poesi, inte sällan med inslag av språkblandning. Rinnes senaste verk  Vad angår meningar är jag förtvivlad (2020, Trombone) är andra avdelningen i Cia Rinnes verk Sentences som utkom på engelska på det danska förlaget Gestus 2019, översatt av John Swedenmark

Just denna avdelning består uteslutande av regenererade meningar från Gertrude Steins essäer "Sentences" och "Sentences and Paragraphs" i boken How to Write (1931); meningar i vilka ordet "sentences" används. Denna sampling av Stein-meningar resulterar i stundtals humoristiska, stundtals intellektuellt utmanande och närmast häpnadsväckande utsagor om språket som sådant. Verket retar ideligen läsarens drift att skapa mening i det till synes meningslösa.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Rinne den 10 juni  19.00-19.45 Samtal, läsning & performance: Interdisciplinära  litteraritets binäriteter på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Johannes Heldén, Håkan Jonson och Hans Kristian Rustad.

Hans Kristian Rustad är professor i nordisk litteratur vid Oslo universitet som i sin forskning intresserar sig för strömningar inom nordisk samtida poesi och sångpoesi, men också litteraturens relation till media, intermedialitet, adaption, litteratur- och mediehistoria. Det senare vilket undersöks och närmas på flera sätt i Rustads Digital litteratur (2012). 

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Rustad den 10 juni  19.00-19.45 Samtal, läsning & performance: Interdisciplinära  litteraritets binäriteter på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg tillsammans med Johannes Heldén, Håkan Jonson och Cia Rinne.

Eric Palmqwists är musiker som rört sig mellan både nittiotalets vibrerande vibrerande indiescen och tvåtusentalets lågmälda folkpop, inte minst via de egna banden Monostar och EP´s Trailerpark. Under denna tid har han även delat scen med akter som Ron Sexsmith, Ane Brun, Noah and the Whale och The Felice Brothers.Nu har Eric bytt mono mot stereo och flyttat ut ur trailerparken. Han slår med sitt andra album under eget namn rot med musik och personliga texter på modersmålet.

Den 10 juni klockan 20.30 spelar Eric Palmqwist på Skeppet GBG som Textivals liveakt på scen!

Med en mor som gav pianolektioner i hemmet var musik lika naturligt som talat språk för Naoko Sakata. Notskrift upplevde hon dock som obegriplig och lärde sig istället spela piano genom att lyssna och imitera pianoeleverna och signaturmelodier från teven. Efter att ha lyssnat sönder sina 2Pac-skivor under tonåren upptäckte hon jazzen, men blev till en början besviken när musiken som kunde låta så fri egentligen var proppfull av regler och system. Allt föll på plats när Naoko Sakata lämnade Japan för Göteborg, där hon började studera improvisation. Nu fick intuition och känslor styra. 

 

Att lyssna på Naoko Sakatas musik är som att träda in i en värld utan ramar: en romantiskt trevande bris kan slå över till atonal storm i ett och samma femminutersstycke. Senaste albumet Dancing Spirits består av sju improvisationer, inspelade i Annedalskyrkan i Göteborg och utgiven på Pomperipossa Records, som leds av Anna von Hausswolff. Även om man hört henne förut så blir detta en chans att höra någonting helt annat.

 

Konserten arrangeras i samarbete med Textival och Clandestino. Fri entré.

Maja Lundgren är författare, kulturskribent och översättare från engelska och franska och har tidigare skrivit krönikor i tidskriften 90-tal. Lundgren debuterade 1993 med romanen Sprickan och ögat och har sedan dess kommit ut med fyra romaner till, varav den allra senaste Den skenande planeten kom ut 2018 och den uppmärksammade kontroversiella samtidsskildringen Myggor och tigrar kom ut 2007.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Lundgren den 11 juni 15.00-15.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan  i Samtal:Offentlighetens offantliglighet och läsning senare under kvällen tillsammans med Ebba Witt-Brattström och Ingrid Elam.

 

Foto: Stefan Tell

Ebba Witt-Brattström är författare och professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet som skrivit en rad litteraturhistoriska böcker, bl a om Moa Martinson och Edith Södergran. Witt-Brattström har också skrivit såväl personliga skildringar av 1970-talets kvinnorörelse och Grupp 8  (Å alla kära systrar!,2010) som Stå i bredd: 1970-talets kvinnor, män och litteratur från 2014 där hon ger en helt ny bild av en litterärt livaktig epok. 2016 utkom Kulturmannen och andra texter och den skönlitterära Århundradets kärlekskrig. Ebba Witt-Brattström är flerfaldigt belönad, senast med Expressens Björn Nilsson-pris samt Mårbackapriset.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Witt-Brattström den 11 juni 15.00-15.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan  i Samtal:Offentlighetens offantliglighet och läsning senare under kvällen tillsammans med  Maja Lundgren och Ingrid Elam.

Foto: Marie Klingspor

Ingrid Elam är professor i litterär gestaltning, docent i litteraturvetenskap, författare och kritiker. Elam är verksam som litteraturkritiker i Dagens Nyheter, Borås Tidning och Sveriges Television och har varit kulturchef på Göteborgs-Tidningen, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. 2003 – 2012 var hon dekan och därefter vicerektor vid Malmö högskola och är sedan 2012 dekan vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Elam den 11 juni på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan 15.00-15.45 i Samtal:Offentlighetens offantliglighet och läsning senare under kvällen tillsammans med  Maja Lundgren och Ebba Witt-Brattström.
Foto:Natalie Greppi

Malte Persson är poet, författare och kritiker född 1976 som debuterade 2002 med romanen Livet på den här planeten, vilken nominerades till Borås Tidnings debutantpris och som följts av sonettsamling, romaner, bilderböcker och diktsamlingar, varav den senaste, Undergången, utkom 2021.Persson har tilldelats en rad priser, exempelvis Göteborgs-Postens litteraturpris och Karin Boyes litterära pris, Karl Vennbergs pris,Tegnérpriset,Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris, Svenska Akademiens stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond och 2021 erhöll han De Nios översättningspris.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Persson den 11 juni 16.00-16.45  på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Samtal: Systemkollaps och läsning senare under kvällen tillsammans med Bodhisattva Chattopadhyay, Bim Eriksson och Per Strömbäck.

 

Foto: Sofia Runarsdotter

Bodhisattva Chattopadhyay är docent i Global Culture Studies på Oslo Universitet. I sin forskning intresserar han sig för samtida, framtida och science fiction utifrån ett teknologiskt och multimedialt perspektiv, där texter, serier, filmer och visuell konst sätts i ett kolonialt sammanhang. Chattopadhyay är bland annat ansvarig för Europeiska forskningsrådets projetk “CoFutures” och Norska forskningsrådets projekt "Science Fictionality” samt driver Holodeck - Oslo Universitets första avdelning för forskning om tv-spel. Chattopadhyay är också en av redaktörerna för Indian Genre Fiction. Pasts and Future Histories (2019) och publicerades nyligen med sin essä Fiktionaliseringen av framtider i 20-tal (2022) översatt av John Swedenmark.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Chattopadhyay den 11 juni 16.00-16.45  på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Samtal: Systemkollaps och läsning senare under kvällen tillsammans med Malte Persson, Bim Eriksson och Per Strömbäck.

Bim Eriksson (f. 1991) är en Stockholmsbaserad serieskapare och konstnär som debuterade 2016 med serieromanen Det kändes lugnt när mina känslor dog. Hösten 2021 är Bim Eriksson aktuell med den tecknade dystopin Baby Blue på Galago förlag, en dystopi om ett lyckofascistiskt samhälle som bannlyser misslyckande, sorg och psykisk ohälsa. Fritt inspirerad av Karin Boyes Kallocain tecknar Bim Eriksson ett samhälle där ohälsotalen ökat lavinartat. För att inte samhällsekonomin ska kollapsa tar staten till drastiska åtgärder. En ny folkhälsomyndighet inrättas för att radera data över ohälsan. Man censurerar information på Vårdguiden och startar massvaccinationsprogram där de medborgare som ägnar sig åt orostankar blir placerade på vårdinrättningar med dropp för att återfå det rena psyke som eftersträvas.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Eriksson den 11 juni 16.00-16.45  på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Samtal: Systemkollaps och läsning senare under kvällen tillsammans med Bodhisattva Chattopadhyay, Malte Persson och Per Strömbäck.

 

Foto: Johanna Arnström

Per Strömbäck är talesperson för Dataspelsbranschen med bakgrund som spelutvecklare och -förläggare och har varit verksam ett drygt decennium inom dataspel. Strömbäck har också varit aktiv i musikbranschen - pre.Napster- där han gjort allt ifrån att driva skivbolag, vara festivalarrangör, pr-ansvarig på turnéer och artistmanager. En sammanslagning av dessa två branscher går också att märka i dataspelet Rock Manager (2001) där Strömbäck skrev manus och speldesign.

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Strömbäck den 11 juni 16.00-16.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal: Systemkollaps tillsammans med Bodhisattva Chattopadhyay, Malte Persson och Bim Eriksson

Berit Glanz är författare, essäist och litteraturvetare som i sin forskning främst intresserat sig för medieförändring och modernisering under 1800-talet, skandinavisk film och digitaliseringens inflytande på produktion och reception av litteratur. Glanz har även agerat gästkurator på filmfestivalen Coast Mediale 2014 i Rostock och i produktionen av en musikvideo till isländska “The Weird girls project”. Debutromanen Pixeltänzer gavs ut 2019, följt av Partikel 2020 och 2022 är Glanzt nu högaktuell med nya romanen Automaton; en roman där hon ställer sig frågan om mänsklighet och solidaritet fortfarande är möjlig i vår digitaliserade nutid, trots isolering, osäkra anställningsförhållanden och föränderliga arbetsmiljöer?

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Glanz den 11 juni 17.00-17.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal:Subjektiva pixelpremisser och läsning senare under kvällen tillsammans med Aya Kanbar,Johan Eklöf,Andrés Stoopendaal. Samtalsledare är Svante Lovén.

 

Foto: Christina Reytsiz

Johan Eklöf är disputerad biolog och en av Sveriges främ­sta experter på fladdermöss. Ekelöf arbetar som naturvårdare och copywriter och debuterade 2007 med pocketboken Djurens Evolution och har sedan dess publicerat ytterligare sju olika alster, från poesi till populärvetenskap. Den senaste i raden - Mörkermanifestet -  utkom 2020 på Natur & Kultur och är just nu aktuell för utlandslansering.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Eklöf den 11 juni 17.00-17.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal:Subjektiva pixelpremisser och läsning senare under kvällen tillsammans med Berit Glanz, Aya Kanbar,Andrés Stoopendaal. Samtalsledare är Svante Lovén

 

Foto: Frida Winter

Johan Eklöf Mörkermanifestet Foto Frida Winter.jpg

Andrés Stoopendaal är född 1981 och bor i Göteborg. Han har arbetat som kritiker och redaktör på bland annat Ord & Bild och debuterade med romanen Maskerad (2012) som också nominerades till Borås Tidnings debutantpris som följdes av de två kritikerhyllade diktsamlingarna De federala distrikten (2014) och En borgerlig entropi (2016). Senast är Stoopendaal aktuell med den lika uppmärksammade Dunning-Kruger-effekten (2021); en träffsäker och satiriskt samtidsskildring.
 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Stoopendaal den 11 juni 17.00-17.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal:Subjektiva pixelpremisser och läsning senare under kvällen tillsammans med Berit Glanz, Aya Kanbar ,Johan Eklöf. Samtalsledare är Svante Lovén.

 

Foto: Håkan Lind

Ali Thareb, född 1988 i Irak, är poet och performer som för närvarande är region Jönköpings fristadsförfattare. Thareb är översatt till franska och turkiska och debuterade 2015 med diktsamlingen Den benvita tomheten och är nu högaktuell med sin femte bok: Ömsint man från knivarnas rike”; en tvåspråkig bok och den första på svenska. Thareb är känd i den samtida arabiska poesin genom performancekollektivet The Cultural Militia: ett kollektiv av poeter från staden Babel som läser sina dikter på osannolika platser som sönderbombat kärnkraftverk, minfält, världens största begravningsplats och ambulanser. 2020 mottog Ali Thareb Natur & Kulturs särskilda stipendium för uppmuntran och litterära insatser.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Thareb den 11 juni 18.00-18.45  på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal: Flimrande förutsättningar och läsning senare under kvällen tillsammans med Linus Gårdfeldt, Anneli Jordahl och Sven Anders Johansson.

Nils Håkanson, är författare, översättare och förläggare som debuterade med romanen Järnskallen (2015), disputerade med en avhandling om rysk litteratur i svensk översättning 2012 och verkat som forskningsredaktör för Svenskt översättarlexikon. Håkanson är nu högaktuell med den uppmärksammade och augustprisvinnande Dolda gudar: En bok om allt som inte går förlorat i en översättning (2021).

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Håkanson den 11 juni 19.00-19.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal: Avkodandets essenser och sfär och läsning senare under kvällen tillsammans med Valerie Kyeyune Backström, Elin Svahn

och Helena Fagertun.

Foto: Stefan Tell

Elin Svahn är lektor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet och disputerade 2020 i översättningsvetenskap på avhandlingen The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A Mixed Methods Approach. Svahn har tillsammans med Lova Meister grundat Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ) 2016, ingår i arbetsgruppen för Rum för översättning (2015–2017; 2021–) och sitter sedan 2017 med i redaktionsrådet för Med andra ord. Tidskrift för litterär översättning.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Svahn den 11 juni 19.00-19.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal: Avkodandets essenser och sfär och läsning senare under kvällen tillsammans med Nils Håkanson,Valerie Kyeyune Backström och Helena Fagertun.

Cecilia Björkén-Nyberg är docent i engelska med litterär inriktning vid Högskolan i Halmstad. I sin forskning intresserar sig Björkén Nyberg för skärningspunkten litteratur, ljud och musik och hon har bland annat skrivit The Player Piano and the Edwardian Novel (Routledge 2015).

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Björkén-Nyberg den 12 juni 12.00-14.00 på Göteborgs Litteraturhus i Samtal och läsning: Audiofiktion tillsammans med Gunilla Leining.

Foto:Göte Karlsson

Anna Lundvik är litteraturkritiker i HD/Sydsvenskan och tillsammans med David Zimmerman chefredaktör för Lyrikvännen. Hon är född i Rasbokil utanför Uppsala men bor sedan 2015 i Malmö. Just nu tycker hon om att läsa Hanna Rajs Lara.Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Lundivk den 12 juni 16.00-16.45 på Göteborgs Litteraturhus i Samtal och Läsning: Digital litteraturkritik tillsammans med Hallgrimur Helgason, Sölve Dahlgren och Lina Samuelsson.

 

Foto: Agnes Herbert Jagrelius.

annalundvik.jpg

Sölve Dahlgren (solvedahlgren.se) är författare, skribent, redaktör, projektledare och konsult inom redaktionell kommunikation med eget bolag (Dahlgren Communications) och en av grundarna till Hoi Förlag samt chefredaktör för Boktugg.se. Fd chefredaktör för Tidningen Tennis och flera andra sportmagasin. Född i Västerås (1972), uppvuxen i Bjuv och bor nu utanför Helsingborg. Författare till böckerna i serien InnebandyPiraterna, Fem stjärnor för Färglösa samt fackböckerna Lyckas med bokutgivning och Lyckas som författare.


Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Dahlgren den 12 juni 16.00-16.45 på Göteborgs Litteraturhus i Samtal och Läsning: Digital litteraturkritik tillsammans med Sandra Sandström, Hallgrimur Helgason och Lina Samuelsson

SAQMI
saqmi.jpg
Adam Rexius
Paulina Helgeson
1711016_paulina_helgeson_184.jpg
Magnus William-Olsson
mwoCopyrightfotografSofia Runarsdotter.jpg
Saana Kotila
saanakotila.jpeg
Julia Pennlert
Julia Pennlert fotograf Suss Wilén (2).jpg
Andreas Refsgaard
Johan Agorelius
johanagorelius_fotopeterfrennesson.jpg
andreasrefsgaard.jpg
Revet Scenkonst
nattygsbordet.jpeg
Hillevi Hägglöf
hillevihägglöf.jpg
Cia Rinne
ciarinne.png
Håkan Jonson
håkanjonsson.jpg
Johannes Heldén
johannesheldenfotoMartin Vallin.jpg
ingrid-elam-4-foto-natalie-greppi-hq.jpg
Ingrid Elam
Ebba Witt-Brattström 
Maja Lundgren
majalundgrenfotostefantell.jpg
Eric Palmqwist
ericpalqwistVarmen-omslag-med-ram (1).jpg
Hans Kristian Rustad
hanskristianrustad.jpg
Bodhisattva Chattopadhyay
Bodhisattva Chattopadhyay.jpg
Malte Persson
malteperssonfotoSofia Runarsdotter.jpg
ebbawittbrattströmfotoMarie Klingspor.tif
Bim Eriksson
Bim_Eriksson1FotoJohannaArnström.webp
Berit Glanz
beritglanzChristina Raytsiz.webp
Per Strömbäck
perströmbäck.jpg
ayakanbarfotoseverustenenbaum.jpg
Aya Kanbar

Aya Kanbar är poet född 2004 och bosatt i Örebro som debuterade med den hyllade Hyperverkligheter (2021), för vilken hon nominerades till Sveriges Radios lyrikpris, Borås Tidnings debutantpris & Katapultpriset. Hyperverklighet är ett samtidsdokument i fem akter, där poeten villigt och motvilligt deltar i allt som är surrealistiskt och pretentiöst. Manipulationer genomskådas och genomförs. Bild och värld blir föremål för en uppmärksamhet som är lika poetisk som pixlad. Aya Kanbars debutdiktsamling både viskar och vrålar, om ensamhet och gemenskap, kärlek, desorientering och brist. 

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Kanbar  den 11 juni 17.00-17.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal:Subjektiva pixelpremisser och läsning senare under kvällen tillsammans med Berit Glanz,Johan Eklöf , Andrés Stoopendaal. Samtalsledare är Svante Lovén.

 

Foto: Severus Stenenbaum

Johan Eklöf
Andrés Stoopendaal
andresstoopendaalfotosörenhåkanlind.tif
linusgårdfeldtfotoCato Lein.jpg
Linus Gårdfeldt

Linus Gårdfeldt, är poet och författare uppvuxen i Värmland och bosatt i Karlstad som 

debuterade 2009 med diktsamlingen Men golvet har ingen mun och sedan dess har givit ut flertalet diktsamlingar och romaner; allra senast Den råttan (2019) på Albert Bonniers förlag; en motsägelsefull klago- och kärlekssång över poesin,språket och samtiden och inte minst en uppgörelse med premisserna för det egna skrivandet.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Gårdfeldt den 11 juni 18.00-18.45  på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal: Flimrande förutsättningar

Subjektiva pixelpremisser och läsning senare under kvällen tillsammans med Annelie Jordahl Ali Althareb och Sven Anders Johansson.

 

Foto: Cato Lein

annelijordahlfotokajsagöransson.tif
Annelie Jordahl

Anneli Jordahl, född 1960, är författare och litteraturkritiker som skrivit flera uppmärksammade fackböcker och kritikerhyllade romaner där hennes senaste roman Som hundarna i Lafayette Park (2016) belönades med Tidningen Vi:s litteraturpris 2015. Jordahl är senast aktuell med essän Orm med två huvuden (2019) som handlar om att skriva ifrån det fruktsamma underläget. Hur tar man sig mod att skriva? Varför belönas ständigt den hänsynslösa författaren? Går det att bli omtyckt och att samtidigt vara en bra författare?

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Jordahl den 11 juni 18.00-18.45  på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal: Flimrande förutsättningar

Subjektiva pixelpremisser och läsning senare under kvällen tillsammans med Linus Gårdfeldt, Ali Althareb och Sven Anders Johansson.

 

Kajsa Göransson

Ali Thareb
alitherab.jpeg
sven_anders_johansson_pressbild_1800-scaled-1.jpg
Sven Anders Johansson

Sven Anders Johansson är litteraturvetare, kritiker och professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för humaniora vid Mittuniversitetet sedan 2017, senast är aktuell med den uppmärksammade Litteraturens slut (2021).

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Johansson den 11 juni 18.00-18.45  på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal: Flimrande förutsättningar

och läsning senare under kvällen tillsammans med Linus Gårdfeldt, Anneli Jordahl och Ali Thareb.

Nils Håkanson
nilshåkanssonfotostefantell.jpg
valerie_kyeyune_backstrom_photo_jasmin_storch4.jpg
Valerie Kyeyune Backström

Valerie Kyeyune Backström är kulturjournalist och tidigare chefredaktör för tidskriften Bang och skriver regelbundet om litteratur och konst för bland annat Expressen och Kunstkritikk. Debutromanen Ett nytt England visar oss det skoningslösa tillstånd som vi ibland måste klättra över, oavsett om det rör sig i kontexten av pengar, ensamhet eller den kaliforniska öknens hetta.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Kyeyune Backström den 11 juni 19.00-19.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal: Avkodandets essenser och sfär och läsning senare under kvällen tillsammans med Nils Håkanson Elin Svahn

och Helena Fagertun.

 

Foto: Jasmin Storch

Elin Svahn
elinsvahn.jpg
Helena_Fagertunfotopatriktorneus.jpg
Helena Fagertun

Helena Fagertun är författare, översättare och redaktör som har publicerat texter i ett flertalet antologier och tidskrifter. Fagertun är skönlitterär översättare från engelska, danska och norska och översätter prosa, dramatik och poesi samt kan ses vara den som fört in begreppet exofiktion i en svensk kontext. Som redaktör har hon dessutom bland annat arbetat för tidskriften Provins och förlagen Teg Publishing och Autor.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Fagertun den 11 juni 19.00-19.45 på Skeppet GBG, Sjömanskyrkan i Göteborg i Samtal: Avkodandets essenser och sfär och läsning senare under kvällen tillsammans med Nils Håkanson,Valerie Kyeyune Backström och Elin Svahn.

Foto: Patrik Thorneus

Skrivarskolan Qalam startades av medlemmar i nätverket Forum för Dekoloniala feminister i samarbete med föreningen Göteborgs poesifestival 2017. Sedan dess har skolan bedrivits årligen med avslutande framföranden på poesifestivalen, som Qalam varit med och arrangerat.

 

Resan från skrivarskola till kollektiv skedde i samband med publikationeni tidskriften Ord & Bild, som deltagarna från skolans fjärde årskulljobbade med under 2020 och början på 2021. Engagemanget från både elever ochlärare ledde fram till en naturlig utveckling där formen för gruppen ändrades ioch med en gemensam vilja att bygga någonting större tillsammans.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 bjuder vi in till en poesibrunch 12 juni 12.00-14.00 på Göteborgs Litteraturhus där vi får lyssna till läsningar från QALAM.

QALAM
Qalam.PNG
gunillaleiningfotomagnusshallgren.webp
Gunilla Leining

Gunilla Leining är tv-producent och hyllad ljudboksinläsare. 2016 belönades hon med stora ljudbokspriset för sin inläsning av Jojo Moyes ”Livet efter dig”. Hon har läst in en lång rad ljudböcker av olika slag, bland andra Emelie Schepps ”Pappas pojke”, Svetlana Aleksijevitjs ”Kriget har inget kvinnligt ansikte”, Nina Björks ”Under det rosa täcket, Anna Fredrikssons ”Risk för regn” liksom Åsa Hellbergs ”Sonja och Rebecka” och ”Laholmsflickan”. Som tv-producent har hon också nominerats till tv-priset Kristallen för livsstilsprogrammet ”Skilsmässohotellet” (2016) och dokumentären ”Livet blir bättre” (2012).

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Leining den 12 juni 12.00-14.00 på Göteborgs Litteraturhus i 14.30-15.30 Samtal och läsning: Audiofiktion tillsammans med Cecila Björkén-Nyberg.

 

Foto: Magnus Hallgren

Cecila Björkén-Nyberg
cecilia.bjorken-nyberg.jpg
HallgrimurHelgason. Photo Einar Falur 2016 -11.tif
Hallgrímur Helgason

Hallgrimur Helgason är en isländsk författare och konstnär född i Reykjavik 1959 som debuterade 1990 och fick sitt internationella genombrott som författare med utgivningen av 101 Reykjavik 1996. 2001 tilldelades han det isländska litteraturpriset för sin roman The Author of Iceland. Helgason är  mest känd för romanerna Hitman's Guide to Housecleaning (2008), och Woman at 1000 Degrees (2011). Fyra av Helgasons romaner har satts upp och två av desamma har filmatiserats: 101 Reykjavik (2000) och Stormland (2011) varav den senare berättar historien om Böddi, Böðvar H. Steingrímsson, en arg bloggare på landsbygden, som drömmer om en revolution och en total översyn av det västerländska kapitalistiska systemet. Stormland nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2007,det isländska litteraturpriset 2005 och har publicerats på danska, norska, svenska och tyska.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Helgason den 12 juni 16.00-16.45 på Göteborgs Litteraturhus i Samtal och Läsning: Digital litteraturkritik tillsammans med Sandra Sandström och Lina Samuelsson

Anna Lundvik
Lina Samuelsson.jpg
Lina Samuelsson

Lina Samuelsson är lektor i litteraturvetenskap och ämnesföreträdare för samma ämne vid Mälardalens högskola som i sin forskning främst intresserar sig för litteraturkritik. Samuelsson är även MDH:s representant i tankesmedjan Humtank och undervisar i litteraturvetenskap som fristående ämne och inom Språk- och kommunikationsprogrammet samt inom lärarutbildningarna.

 

Under Textival Litteraturfestival 2022 medverkar Lina Samuelsson den 12 juni 16.00-16.45 på Göteborgs Litteraturhus i Samtal och Läsning: Digital litteraturkritik tillsammans med Sandra Sandström och Hallgrimur Helgason.

Sölve Dahlgren
Sölve4.jpg
svanteloven.jpg
Svante Lovén

Svante Lovén är docent i litteraturvetenskap och universitetslektor vid Mittuniversitetet som bland annat skrivit Also Makes the Heavens. Virtual Realities in Science Fiction (2010). Boken är ägnad gestaltningen av media- och informationsteknik i skönlitteraturen, med tonvikt på den angloamerikanska science fiction-traditionen. Angreppssättet är genomgående historiskt, och med utgångspunkt i ett antal nyare fiktioner som baseras i den teknik som kallas "virtual reality" kartlägger den en berättartradition som ägnats teknologiskt skapade konstgjorda verkligheter.

Tatiana_Madrid-Biskop-PH-Amanda_Nevina_Hansson.JPG
Tatiana Madrid

Konferencier för Textival Litteraturfestival 2022 är Tatiana Madrid. Madrid har Fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet och är skribent och kreatör med spetskompetens inom kreativt skrivande, kommunikation och webb som gjort allt ifrån att ha ägt en egen musikbar till att projektleda festival samt vart moderator under Viva Sounds.

 

Under  litteraturfestivalen är det just Madrid som lotsar oss med start på Barnens Textival, i Sjuhäradsbygden,  vidare till Skeppet GBG och till sist Göteborgs litteraturhus är det hon som tar oss genom programpunkter, medverkande och liveakter - vilket vi textivalare är väldigt glada över!

Naoko Sakata
clandestinoxtextival.jpg
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - svarta cirkeln
bottom of page