Nyhetsbrev

I Johan Jönsons diktsamling Marginalia/Xterminalia (2019) avbryts bokens förtätade strofer av inskjutna, kursiverade och rytmiskt återkommande satser. Starkt igenkännande, malande tankar om bristen på pengar, och den tvingande nödvändigheten, att genom lönearbete (till skillnad från lönlöst arbete) skaffa nya:

 

”Pengarna räcker inte”

”Jag måste få in mer pengar”

”Pengarna måste in” 

”Jag ska få in de pengarna” 

”Jag måste få in mera jävla pengar”

”Var i helvete är mina pengar”

 

Textival Litteraturfestival 2020 undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av, arbete i vid bemärkelse. Programmet berör direkt, eller indirekt, vår tids förändrade arbetsmarknad som i allt högre grad präglas av tillfälliga och osäkra anställningar, ökade inkomstklyftor, stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. 

 

Årets program berör även hur synen på arbete i hemmet har förändrats över tid, formellt liksom informellt omsorgsarbete, relationellt känslomässigt arbete och annat lönlöst arbete (som inte baserar sig på lönearbete) som till exempel en stor del av den konst, kultur och litteratur som skapas idag.

Litteraturen är på ett alldeles särskilt vis förbunden med det intima. Kanske skulle man kunna säga att det är dess allra mest ofrånkomliga element. För är det inte just genom intimitet som litteraturen i det specifikas form kan uttrycka allmänmänskliga sanningar? Och kan vi ens tala om det intima på ett verkligt meningsfullt vis utan litterär gestaltning?

Textival Litteraturfestival 2019 går under rubriken Intimate Acts. Med temat utforskar vi det intimas plats och bäring i rörelsen mellan text, kropp, offentlighet och den scen som utgör vårt allra djupaste inre.

Etymologiskt härleds intim från latinets intimus, ett superlativ av interior, inre. Det allra innersta, det djupaste inre. Men vad är då detta? I vardagligt tal används ordet ofta för att beskriva upplevelser, tankar, känslor, handlingar och fantasier som antingen är enskilda och privata eller delas med bara ett fåtal. Men det är också ett begrepp som vänder sig utåt, som söker en annan.

Den bulgariska psykoanalytikern Julia Kristeva talar om det intima som en inre scen, det djupaste och mest singulära i den mänskliga erfarenheten. Till det intima räknar hon de inre representationerna av drifterna såväl som sinnesförnimmelserna men också det tänkande jagets aktivitet. Vidare menar hon att den inre scenens register tar plats mellan direkta sinnesförnimmelser och intellektets avsiktliga erinring; det utgörs alltså varken av ren förnimmelse eller tanke, det är bild - eller snarare imaginär.

På samma gång som yttervärlden alltid redan är inbegripen i våra allra innersta aktiviteter önskar vi även externalisera våra upplevt inre erfarenheter genom den språkliga representationen, för att skapa sammanhang och för att bättre förstå oss själva. På så vis skulle man kunna hävda att begreppet i grunden är relationellt. Och eftersom den psykiska intimitetens innersta gräns också är dess utsatthet i begäret och beroendet av den andre kan vi fråga oss om det intima verkligen är en ensam plats eller snarare en plats för verklig gemenskap.

Men när man talar om det specifikt intima, och kanske särskilt i relation till hur det som vi brukar kalla intimsfären allt mer visas upp och exploateras i det offentliga, slås man av hur tidspräglat och svårfångat begreppet kan vara.

Under Textival Litteraturfestival 2019 närmar vi oss det intima både genom programformatet och genom de frågeställningar som begreppet berör. Vi frågar oss vad det intima kan lära oss idag och hur kan vi använda intima erfarenheter för att föreställa oss andra världar och andra slags möten. Men vi frågar oss också vad som händer med litteraturens intima rum i relation till samtidens tendens till externalisering av intimsfären och våra aldrig sinande begär efter än mer självutlämnande litteratur.

Mail: Info@textival.se                                           Adress: Pölgatan 5, 414 60 Göteborg                                                  Typsnitt: Karrik
Textival Litteraturfestival 2020
Var i helvete är mina pengar?

Torsdag 26 november

Mollaryd Station

18.00-20.00 Promenad och högläsning

 

Fredag 27 november

Kulturhuset Oceanen

18:00-22:00 Författarprogram (vån 1)

23.00-01.00 Liveakter (vån 1)

 

Lördag 28 november

Kulturhuset Oceanen

12.00-16.00 Dagsprogram med utställare från Textival Textmässa (vån 2)

16.00-22.00 Författarprogram (vån 1)

23.00-01.00 Liveakter (vån 1)

 

Söndag 29 november

Göteborgs Litteraturhus

14.00-19.00 Författarprogram, föreläsning och filmvisning

Läs mer om programmet här

Textival Litteraturfestival 2019
Intimate Act

Program 2019

Brittastugan, Mollaryd, promenad och högläsning, 18.00-20:00

 

Fredag 10 maj

Herrljunga Kulturhus, film, samtal och läsning, 12:00-13:30

Sjömanskyrkan, Göteborg, samtal och läsningar, 18:00-22:00

Frigga, Pölgatan 5, Göteborg, fest, dj, liveakter 22:00-01:00

 

Lördag 11 maj

Frigga, Pölgatan 5, läsningar & samtal 12:00-18:00

Kulturhuset Oceanen, Göteborg, fyra våningar

Program, läsningar & samtal, 12:00-20:00

Textival Textmässa, 12:00-18:00

Barnens Textival, 12:00-17:00

Efterfest med Clandestino festival & Oceanen, 20:00-01:00

 

Masthugget/ Stigbergstorget, Private Readings, 15:00-21:00

Skogen, Masthuggsterrassen, Interaktiv scenkonst 16:00-18:00

 

Söndag 12 maj

Masthuggsteatern, Reading, 13:00-16:00

Skogen, Masthuggsterrassen, interaktiv scenkonst 16:00-18:30

Galleri Rehabshop, Karl Johansgatan, utställning & program, 14:00-18:00

Augusti

27/8:Boksamtal: Ocean Vuong -

En stund är vi vackra på jorden

på Ulricehamn Pride

 

28/ 8: Poesi med Kristofer

Folkhammar på Ulricehamn Pride

Oktober

9/10: 9/10: Athena Farrokhzad i samtal med Arazo Arif kring Audre Lordes författarskap

 

November

26-29/11: Textival

Litteraturfestival 2020


 

På grund av rådande omständigheter har vårt övriga program flyttats fram. Vi ber om överseende gällande den process som vi just nu befinner oss i och kommer att uppdatera med ny information löpande under den närmaste tiden.

Kalendarium