Textival Litteraturfestival 

Var i helvete är mina pengar | 2020

Intimate Acts | 2019

Get your text together | 2018

Hem | 2016

Lager| 2015

Gränser | 2013

Motstånd | 2012

Teori | 2011

Mellanrum | 2010

Ljud | 2009

Genus | 2008

Små förlag och tidskrifter| 2007

  • Black Facebook Ikon
  • Black Twitter Ikon
  • Black YouTube Ikon
  • Instagram - svarta cirkeln