top of page
Textival Litteraturfestival 2022: ALSTRA
Facebook Image Post.png

Textival Litteraturfestival ALSTRA undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av det samvävda maskineri som är det digitala och konstnärliga rummet.

 

Årets program berör texter, litteratur och aspekter kring vad det digital behovet och premisserna gör för skapande, mottagare och arbetsvillkor; men har också ambitionen att  undersöka dess (o)möjligheter och skapa utrymme för texter gjorda utifrån de binära boksamtal och poetiska plattformar som litteraturen tvingas och vill ingå i.

Medverkar gör bland andra:

Sinceyouasked.se / Magnus William-Olsson / Paulina Helgeson / Johannes Heldén/  Cia Rinne / Marianne Lindberg De Geer / Maja Lundgren / Ebba Witt-Brattström / Malte Persson / Bim Eriksson / Berit Glanz / Aya Kanbar / Andrés Stoopendaal / Nils Håkanson / Valerie Kyeyune Backström / Gunilla Leining / QALAM mfl. 

Programmet är gratis och består utav samtal, läsningar, performance, screening konst och musik med författare, poeter, kulturskribenter, konstnärer och artister från Sverige, Island, Danmark, Norge  och Tyskland.

Läs mer om programmet här!

Torsdag 9 juni

Världslitteraturhuset, Göteborg

12.00–15.00

Barnens Textival

 

Sjuhäradsbygden

18.00-20.00 Sjuhärad Text

Fredag 10 juni

Skeppet GBG, Sjömanskyrkan Göteborg

17.00-20.30 Författarprogram, stora salen

20.30 Efterfest med liveakter

 

Lördag 11 juni

Skeppet GBG

14.00-15.00 Textival x Clandestino: Konsert med Naoko Sakata
15.00-20.00 Författarprogram, stora salen

20.00 -22.30 Läsningar poesi och prosa

23.00 Efterfest med liveakter

 

Söndag 12 juni

Göteborgs Litteraturhus

12.00-14.00 Poesibrunch 

14.45-17.00 Författarprogram

17.00-19.00 Läsningar: Since you asked

Platser

Världslitteraturhuset, Gamlestadstorget Göteborg

Sjuhäradsbygden 

Skeppet GBG, Sjömanskyrkan Göteborg

Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset Heurlins plats  Göteborg 

I Johan Jönsons diktsamling Marginalia/Xterminalia (2019) avbryts bokens förtätade strofer av inskjutna, kursiverade och rytmiskt återkommande satser. Starkt igenkännande, malande tankar om bristen på pengar, och den tvingande nödvändigheten, att genom lönearbete (till skillnad från lönlöst arbete) skaffa nya:

 

”Pengarna räcker inte”

”Jag måste få in mer pengar”

”Pengarna måste in” 

”Jag ska få in de pengarna” 

”Jag måste få in mera jävla pengar”

”Var i helvete är mina pengar”

 

Textival Litteraturfestival 2021 undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av, arbete i vid bemärkelse. Programmet berör direkt, eller indirekt, vår tids förändrade arbetsmarknad som i allt högre grad präglas av tillfälliga och osäkra anställningar, ökade inkomstklyftor, stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. 

 

Årets program berör även hur synen på arbete i hemmet har förändrats över tid, formellt liksom informellt omsorgsarbete, relationellt känslomässigt arbete och annat lönlöst arbete (som inte baserar sig på lönearbete) som till exempel en stor del av den konst, kultur och litteratur som skapas idag.

Medverkar gör bland andra:

Asta Olivia Nordenhof / Ingvild H. Rishøi // Andrzej Tichý /  / Jenny Högström / Johan Jönson / Lina Rydén Reynols / Karl Daniel Törnkvist / Balsam Karam / Helena Granström / Jonas Brun / Johannes Björk / Elisabeth Hjorth / Elise Karlsson  / Adam Westman / Karin Brygger / Anke Stelling / Valle Wigers / Helena Fagertun /Johan Alfonsson / Hanna Wikman / Carola Ankarborg / Freya Sif Hestnes mfl. 

Programmet består utav fyra dagar fyllda med samtal, läsningar, föreläsning, konst och musik med författare, poeter, kulturskribenter, konstnärer och artister från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Program 2021

Torsdag 7oktober

Mollaryd Station
18.00-20.00 Promenad och högläsning

 

Fredag 8 oktober

Glasets Hus, Limmared

12.00-13.00 Samtal och utställning

Kulturhuset Oceanen
18:00-22:00 Författarprogram

23.00-01.00 Liveakter

 

Lördag 9 oktober

Kulturhuset Oceanen

16.00-22.00 Författarprogram
23.00-01.00 Liveakter

Söndag 10 oktober

Göteborgs Litteraturhus
14.00-19:00 Författarprogram, föreläsning och filmvisning

Litteraturen är på ett alldeles särskilt vis förbunden med det intima. Kanske skulle man kunna säga att det är dess allra mest ofrånkomliga element. För är det inte just genom intimitet som litteraturen i det specifikas form kan uttrycka allmänmänskliga sanningar? Och kan vi ens tala om det intima på ett verkligt meningsfullt vis utan litterär gestaltning?

Textival Litteraturfestival 2019 går under rubriken Intimate Acts. Med temat utforskar vi det intimas plats och bäring i rörelsen mellan text, kropp, offentlighet och den scen som utgör vårt allra djupaste inre.

Etymologiskt härleds intim från latinets intimus, ett superlativ av interior, inre. Det allra innersta, det djupaste inre. Men vad är då detta? I vardagligt tal används ordet ofta för att beskriva upplevelser, tankar, känslor, handlingar och fantasier som antingen är enskilda och privata eller delas med bara ett fåtal. Men det är också ett begrepp som vänder sig utåt, som söker en annan.

Den bulgariska psykoanalytikern Julia Kristeva talar om det intima som en inre scen, det djupaste och mest singulära i den mänskliga erfarenheten. Till det intima räknar hon de inre representationerna av drifterna såväl som sinnesförnimmelserna men också det tänkande jagets aktivitet. Vidare menar hon att den inre scenens register tar plats mellan direkta sinnesförnimmelser och intellektets avsiktliga erinring; det utgörs alltså varken av ren förnimmelse eller tanke, det är bild - eller snarare imaginär.

På samma gång som yttervärlden alltid redan är inbegripen i våra allra innersta aktiviteter önskar vi även externalisera våra upplevt inre erfarenheter genom den språkliga representationen, för att skapa sammanhang och för att bättre förstå oss själva. På så vis skulle man kunna hävda att begreppet i grunden är relationellt. Och eftersom den psykiska intimitetens innersta gräns också är dess utsatthet i begäret och beroendet av den andre kan vi fråga oss om det intima verkligen är en ensam plats eller snarare en plats för verklig gemenskap.

Men när man talar om det specifikt intima, och kanske särskilt i relation till hur det som vi brukar kalla intimsfären allt mer visas upp och exploateras i det offentliga, slås man av hur tidspräglat och svårfångat begreppet kan vara.

Under Textival Litteraturfestival 2019 närmar vi oss det intima både genom programformatet och genom de frågeställningar som begreppet berör. Vi frågar oss vad det intima kan lära oss idag och hur kan vi använda intima erfarenheter för att föreställa oss andra världar och andra slags möten. Men vi frågar oss också vad som händer med litteraturens intima rum i relation till samtidens tendens till externalisering av intimsfären och våra aldrig sinande begär efter än mer självutlämnande litteratur.

Mail: Info@textival.se                   Adress: Allmänna Vägen 2 A, 414 60 Göteborg                                                   Typsnitt: Karrik
loggor sammanslagna.png
Poster jpg.jpg
Textival Litteraturfestival 2021
Var i helvete är mina pengar?
Insta-Varihelvete.jpg

Program 2019

Brittastugan, Mollaryd, promenad och högläsning, 18.00-20:00

 

Fredag 10 maj

Herrljunga Kulturhus, film, samtal och läsning, 12:00-13:30

Sjömanskyrkan, Göteborg, samtal och läsningar, 18:00-22:00

Frigga, Pölgatan 5, Göteborg, fest, dj, liveakter 22:00-01:00

 

Lördag 11 maj

Frigga, Pölgatan 5, läsningar & samtal 12:00-18:00

Kulturhuset Oceanen, Göteborg, fyra våningar

Program, läsningar & samtal, 12:00-20:00

Textival Textmässa, 12:00-18:00

Barnens Textival, 12:00-17:00

Efterfest med Clandestino festival & Oceanen, 20:00-01:00

 

Masthugget/ Stigbergstorget, Private Readings, 15:00-21:00

Skogen, Masthuggsterrassen, Interaktiv scenkonst 16:00-18:00

 

Söndag 12 maj

Masthuggsteatern, Reading, 13:00-16:00

Skogen, Masthuggsterrassen, interaktiv scenkonst 16:00-18:30

Galleri Rehabshop, Karl Johansgatan, utställning & program, 14:00-18:00

Textival Litteraturfestival 2019
Intimate Act
FB_–_Textival2019_event_image.jpg
scener.png

Program 2022

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - svarta cirkeln
bottom of page