BEGÄR, MAKT & MOTSTÅND

Läsningar och samtal om litterära och språkliga strategier som på olika vis gör motstånd mot ordningar som upprätthåller ojämlikhet. Men Aase Berg, Leif Holmstrand och Shadi Angelina Bazeghi. Samtalsledare Karin Brygger.

 

Aase Berg 
Berg är född 1967 och bosatt i Stockholm. Hon är poet och litteraturkritiker och debuterade 1997 med diktsamlingen Hos rådjur. Den följdes bland annat av en trilogi om moderskap, där den Augustnominerade diktsamlingen Forsla fett (2002) ingick. Senast utkom diktsamlingen Hackers (2015) som handlar om utvägar ur kvinnofällan, om våldsam listighet och hur man fuckar upp systemen inifrån. 

Leif Holmstrand 
Holmstrand är född 1972 och bosatt i Malmö. Han är författare, konstnär och musiker. Han debuterade 2002 med diktsamlingen Stekelgång och har därefter gett ut ett tjugotal böcker. Leif Holmstrand ger även ut böcker under namnet Anna-Maria Ytterbom. I sina senaste böcker har han undersökt transsexuell prostitution, åldrande och kroppens förfall och är aktuell med Sista dagen (2016).
 

Shadi Angelina Bazeghi 
Bazeghi är född 1974 i Iran och bor i Danmark sedan 1986. Hon debuterade 2015 med diktsamlingen Vingeslag och är utbildad vid Författarskolan i Köpenhamn. Hon har översatt den iranska poeten Forough Farrokhzads dikter till danska i Lad os tro på begyndelsen af en kold årstid och i antologin Kun stemmen bliver tilbage. Sedan 2016 är hon medlem i den tvärnordiska tidskriften Kritikers redaktionsråd.

 

Karin Brygger
Brygger är född 1978 och är poet, konstkritiker och doktorand i litteraturveteskap vid Göteborgs Universitet. Hon debuterade 2006 med diktsamlingen What is love och har sedan dess publicerat Vi kom från överallt (2015) och Borta minns (2016). Hennes dikter har även publicerats i bl.a. poesiantologin Blå blixt och i antologin Om detta sjunger vi inte ensamma.

När våra läppar talar tillsammans är en interdisciplinär programserie om begärets politiska potential och möjligheten till agens och motstånd inom litterärt skapande. 

Under våren och hösten 2017 möts författare, poeter, konstnärer, curatorer, forskare och sexualupplysare under olika rubriker för att närma sig frågor som rör begärets figurationer inom såväl den samtida som den äldre litteraturen och textbaserade konsten. Programmet består av läsningar och presentationer följt av fördjupande samtal om begär, kön, kärlek, sexualitet, subjektivitet, kropp, erotik och språkliga och litterära motståndsstrategier.

Programseriens titel är lånad från den fransk feministiska teoretiker Luce Irigaray (f. 1930) som i den poetiska essän ”Quand nos lèvres se parlent” (1976) föreslår en alternativ feminin symbol till fallosen i den lacanianska psykoanalysen. Läpparna, på en gång talets och det kvinnliga könets universum, kan betraktas som ett alternativ till fallos, en kritisk intervention i den lacanianska psykoanalysen där kvinnan och kvinnlig sexualitet inte får utrymme och där ingen plats i språket finns för kvinnlig subjektivitet och sexualitet. Att använda sig av läpparna som trop kan förstås som ett strategiskt diskursivt drag, ett alternativt sätt att förstå kvinnors anatomi (könet som inte är ett) och framförallt mänsklig sexualitet som inte redan är impregnerat av ett manligt språk.

Vi hoppas att med programserien skapa ett sammanhang som ger en känsla av vad det innebär när våra läppar talar tillsammans. 

Varmt välkomna!

Therese Ytter & Stina Nilss

VAD

Läsningar & Samtal

Ur programserien: När våra läppar talar tillsammans

VAR

Göteborgs Litteraturhus

NÄR

23 februari 2017 19:00-21:00

EVENT