Textival Litteraturfestival 2010

VAR

Lin­nésta­dens bib­li­o­tek

House of Win-Win

Bedzomny

Butik kubik

Bokskåpet

Efterfest: Henriksberg

Bio Capitol

NÄR

27-28 mars 2010

Program

Textmässa

Barnens Textival

VAD

Den 27 mars 2010 hände det, Tex­tivals fjärde lit­te­ra­tur­fes­ti­val. I år med utgångs­punkt i tema mellanrum. Semi­na­rier, För­fattar­bik­ter, Ljud­bok 3.0, konst, mässa, möten, hög­läs­ning, tyst­läs­ning. Lit­te­rära upp­le­vel­ser utö­ver det vän­tade, det var underbart.