Textival Litteraturfestival 2015

VAD

Program

Textmässa

Barnens Textival

VAR

Göteborgs Litteraturhus

Frilagret, Lagerhuset

Efterfest: Taket

NÄR

27-28 mars 2015

Den 27–28 mars firar vi Tex­tival Litteraturfestival 2015 på Fri­lag­ret och Lit­te­ra­tur­hu­set i Göteborg.

 

Utgångspunkten för 2015 års program är lager i litteraturen, vilket undersöks genom historiska, sociala, politiska, materiella och estetiska dimensioner, i form av samtal, läsningar, performance och workshops. Temat griper in i frågor om kropp, rörelse, makt, identitet och historieskrivning och aktualiserar de ständigt pågående omförhandlingarna av litteraturens villkor och möjligheter.

Programmet ställer frågor om vilka och vems berättelser som under givna tillfällen i historien förs fram och vilka som sorterats bort. Hur synen på litteraturen och den läsande praktiken förändrats över tid och vilka materiella och immateriella utmaningar och möjligheter litteraturen står inför idag. Programmet berör också litteraturen utifrån den skrivande och skapande praktiken; skrivande som utforskning, motstånd och performativ praktik.

EVENT

PROGRAM

Fredag 27 mars

 

Bussbiblioteket – Invigning med Textival och RättBuss

Tid: Fredag 17.30-18.00

Plats: RättBuss, utanför Lagerhuset

 

Stina Otterberg - Litteraturen som fristad

Tid: Fredag 18.00-18.45

Plats: Litteraturhuset

 

Kulturtidskrifter 2015 - Samtal/läsning

Tid: Fredag 19.00

Plats: Litteraturhuset

Med: Glänta, 10tal, Provins, Ord&Bild

 

Läsningar

Tid: Fredag 20.00 - 22.00

Plats: Litteraturhuset

Imri Sandström, Jonas Gren, Pernilla Berglund, Pär Thörn

 

  

Lördag 28 mars

Textival Bokmässa

Lördag 28 mars, 11:00–18:00, Frilagret

Bussbiblioteket – Invigning med Textival och RättBuss

Tid: Lördag 11.30-12.15

Plats: RättBuss, utanför Lagerhuset

 

Fem finaste - en samling av människors finaste, i ord

Tid: Lördag 11.00-18.00

Plats: Frilagrets café

Av: Ann Hansson, Stina Ringdahl

 

Hanna Sjögren - Texten, Författaren & Läsaren

Tid: Lördag 11.00-18.00

Plats: Frilagrets café

 

Det Digitala Lagret - Samtal

Tid: Lördag 12.00-12.45

Plats: Frilagret/Logen

Med: Julia Pennlert, Rasmus Fleischer, Helena Fagertun

 

Lispector - Levande vatten/Blåsa liv

Tid: Lördag 12.00-13.00

Plats: Frilagret/Blackbox

Med: Malou Zilliacus

 

Däribland – Frida Sandström

Tid: Lördag 12:30-14:30

Plats: daribland.tumblr.com, RättBuss, utanför Lagerhuset & Frilagret

 

Seriekollektivet Ritualen - Läsning i bilder

Tid: Lördag 13,00-14.00

Plats Frilaget/Blackbox

 

Kastratet

Tid: Lördag 14.15-15.00

Plats: Frilagret/Blackbox

 

Pooneh Rohi -  Araben

Tid: Lördag 15.15-16.00

Plats: Frilagret/Logen

 

Novellkonst i rörelse. Brevnoveller återuppfinner Posten som bärare av litteratur

Tid: Lördag 15:45-16.30

Plats: RättBuss, utanför Lagerhuset

 

Nu är det dokumenterat – filmvisning och samtal

Tid: Lördag 16.45-18.00

Plats: RättBuss, utanför Lagerhuset

 

 

Jenny Wrangborg - Läsning

Tid: Lördag 14.45-15.30

Plats: RättBuss, utanför Lagerhuset

 

Anna Persson - "Uttolkaren"

Tid: Lördag 16.00-16.30

Plats: Frilagret

 

Strata, lager, skikt

Tid: Lördag 16.45-17.30

Plats: Frilagret/Blackbox

Med: Helena Eriksson, Cecilia Grönberg, Jonas J Magnusson, Johan Redin

 

 

Lördag kväll 28 mars

 

Mamedeprojektet/ Marguerite Duras, Att skriva

Tid: Lördag 18.00-22.00

Plats: Litteraturhuset

 

Att närma sig den elfte timmens horisont – om den skrivande och skapande praktiken

Tid: Lördag 19:00 - 19:45

Plats: Litteraturhuset

Med Helena Boberg, Mara Lee, Negar Naseh, Helena Eriksson

 

Läsningar

Litteraturhuset  20.00 - 22.00

Helena Boberg, Mara Lee, Helena Eriksson

 

KOLONI /Textival-kalas, Efterfest

Lördag 22.00 - sent

Plats: Taket

MXLX (Bristol) PHANTOM CHIPS (Bristol) FANTASTIC (Gbg) Pär Thörn(Berlin)

 

Barnens Textival

 

Lager på lager på lager

Tid: Lördag 11.30- 12.30

Plats: Frilagret/Verkstaden

 

Glidningar - lek med rörelse och skissande

Tid: Lördag 13.00- 14.00

Plats: Mötesplats utanför Frilagret, sedan fortsätter leken in i Verkstaden

 

Blompojken - Högläsning och gemensamt skapande med Elias S. Ericson

Tid: Lördag 13.00- 13.45

Plats: Frilagret/Logen

 

Skrivarstuga

Tid: Lördag 14.00-14.45

Plats Frilagret/Logen

 

Vart tog den lilla fågeln vägen i Emelie Östergrens Elefantstenen?

Tid: Lördag 14.30- 15.30

Plats: Frilagret/Verkstaden

 

Serieworkshop för unga

Tid Lördag 16.00- 17.00

Plats: Frilagret/Verkstaden