BEGÄR, KÖN & KÄRLEK

Fördjupat samtal om begär, kön, kärlek, subjektivitet och litterära motståndsstrategier med Zafire Vrba, Cecilia Annell och Edda Manga. Samtalsledare Karin Brygger.

Zafire Vrba
Vrba är svensk-tjeckisk konstnär och pedagog, född 1980. Zafire har bott och arbetat i Växjö, Tel-Aviv, Darmstadt, Berlin och Göteborg. Sedan 2010 bor och arbetar Zafire i Stockholm. Zafires konstnärsskap omfattar pedagogik, performances, film, foto, textil, text och workshops. Verken utforskar och ger kommentarer till frågeställningar om reproduktion, lust, religion och transpolitik.
Zafire jobbar i olika pedagogiska sammanhang för att etablera Tryggare Rum som ett pedagogiskt verktyg för att öka inkludering och trygghet i lärandeprocesser. Detta sker med arbeten som hantverkspedagog inom Solna och Sundbyberg Stad, som programledare på Utbildningsradion, som pedagog på Marabouparken och som projektledare för konstprojektet SVAR PÅ TAL – om verbalt självförsvar. Zafire är även en av initiativtagarna till FAGS – Feminist Art Gallery, Solidarity och sexualupplysnings-appen Privatliv. Zafire Vrba har ateljé i Kvarteret Odin i Solna.

Cecilia Annell
Annell är född 1965, är litteraturvetare och verksam vid Södertörns högskola. Hon disputerade 2016 med avhandlingen Begärets politiska potential. Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Mesiel-Hess Die Intellektuellen.

Edda Manga 
Manga är född 1969 i Bogotá, Colombia, är en svensk idéhistoriker och debattör. Hon disputerade 2002 med avhandlingen Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag. En studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodriguez tänkande. Hon har bland annat varit redaktör för Feministiskt perspektiv och arbetar sedan 2016 som forskare på 
Mångkulturellt centrum, i sitt arbete undersöker hon intersektionen mellan koloniala diskurser, globala maktstrukturer och postkolonial teori.

Karin Brygger
Brygger är född 1978 och är poet, konstkritiker och doktorand i litteraturveteskap vid Göteborgs Universitet. Hon debuterade 2006 med diktsamlingen What is love och har sedan dess publicerat Vi kom från överallt (2015) och Borta minns (2016). Hennes dikter har även publicerats i bl.a. poesiantologin Blå blixt och i antologin Om detta sjunger vi inte ensamma.

 

När våra läppar talar tillsammans är en interdisciplinär programserie om begärets politiska potential och möjligheten till agens och motstånd inom litterärt skapande. 

Under våren och hösten 2017 möts författare, poeter, konstnärer, curatorer, forskare och sexualupplysare under olika rubriker för att närma sig frågor som rör begärets figurationer inom såväl den samtida som den äldre litteraturen och textbaserade konsten. Programmet består av läsningar och presentationer följt av fördjupande samtal om begär, kön, kärlek, sexualitet, subjektivitet, kropp, erotik och språkliga och litterära motståndsstrategier.

Programseriens titel är lånad från den fransk feministiska teoretiker Luce Irigaray (f. 1930) som i den poetiska essän ”Quand nos lèvres se parlent” (1976) föreslår en alternativ feminin symbol till fallosen i den lacanianska psykoanalysen. Läpparna, på en gång talets och det kvinnliga könets universum, kan betraktas som ett alternativ till fallos, en kritisk intervention i den lacanianska psykoanalysen där kvinnan och kvinnlig sexualitet inte får utrymme och där ingen plats i språket finns för kvinnlig subjektivitet och sexualitet. Att använda sig av läpparna som trop kan förstås som ett strategiskt diskursivt drag, ett alternativt sätt att förstå kvinnors anatomi (könet som inte är ett) och framförallt mänsklig sexualitet som inte redan är impregnerat av ett manligt språk.

Vi hoppas att med programserien skapa ett sammanhang som ger en känsla av vad det innebär när våra läppar talar tillsammans. 

Varmt välkomna!

Therese Ytter & Stina Nilss

VAD

Läsningar & samtal

Ur programserien: När våra läppar talar tillsammans

VAR

Göteborgs Litteraturhus

NÄR

23 mars 2017 19:00-21:00

EVENT