EROTISKT BEGÄR

Det erotiska utforskas som en plats för motstånd och erotiskt bejakande framställningar i den samtida litteraturen prövas som en källa till kraft och kunskap.

Medverkande:

SINZIANA RAVINI
TONE SCHUNNESSON 
DANIEL MÅRS 

Samtalsledare:
KARIN BRYGGER 

Sinziana Ravini
Ravini, född 1976, är chefredak­tör för konst­tid­skrif­ten Palet­ten tillsammans med Fredrik Svensk. Hon har en doktorsexamen i litteraturvetenskap vid Heidelbergs Universitet. Ravini skri­ver bland annat för Dagens Nyhe­ter, Göte­borgs Pos­ten och under­vi­sar estetik på Sorbonnes Universitet Paris 1. I höst är hon aktu­ell med sin första roman, skri­ven på franska, som är en pika­resk­ro­man om en kvinn­lig karak­tärs ero­tiska och filo­so­fiska äventyr.

Tone Schunnesson
Schunnesson, född 1988, har gått på Biskops Arnös författarskola. Hon debuterade 2016 med romanen Tripprapporter. ”Jag är hel. Jag är en perfekt maskin, Gud har rört vid mig och sett mig i min olycka och sagt åt mig att leva som jag gör för att jag är hans perfekta dotter. Jag rör mig genom livet med min ensamhet och min övergivenhet och jag är stolt och stor, oövervinnlig, inget i livet kan bli fel för jag är perfekt. Jag är så vacker, jag är så vacker. Jag är ensam. Jag är ful, jag är så vidrig." ur Tripprapporter.

 

Daniel Mårs 
Mårs, född 1986, är uppväxt i Säter, men numera bosatt i Malmö. Han är skribent på Dagens bok och litteraturredaktör för tidskriften Floret. Han medverkade i poesiantologin "Den sista fasta kontinenten" (2015). Han debuterade i januari 2017 med Simonillusioner. En prosalyrisk berättelse om begär, homofobi, kåthet och besatthet.

När våra läppar talar tillsammans är en interdisciplinär programserie om begärets politiska potential och möjligheten till agens och motstånd inom litterärt skapande. 

Under våren och hösten 2017 möts författare, poeter, konstnärer, curatorer, forskare och sexualupplysare under olika rubriker för att närma sig frågor som rör begärets figurationer inom såväl den samtida som den äldre litteraturen och textbaserade konsten. Programmet består av läsningar och presentationer följt av fördjupande samtal om begär, kön, kärlek, sexualitet, subjektivitet, kropp, erotik och språkliga och litterära motståndsstrategier.

Programseriens titel är lånad från den fransk feministiska teoretiker Luce Irigaray (f. 1930) som i den poetiska essän ”Quand nos lèvres se parlent” (1976) föreslår en alternativ feminin symbol till fallosen i den lacanianska psykoanalysen. Läpparna, på en gång talets och det kvinnliga könets universum, kan betraktas som ett alternativ till fallos, en kritisk intervention i den lacanianska psykoanalysen där kvinnan och kvinnlig sexualitet inte får utrymme och där ingen plats i språket finns för kvinnlig subjektivitet och sexualitet. Att använda sig av läpparna som trop kan förstås som ett strategiskt diskursivt drag, ett alternativt sätt att förstå kvinnors anatomi (könet som inte är ett) och framförallt mänsklig sexualitet som inte redan är impregnerat av ett manligt språk.

Vi hoppas att med programserien skapa ett sammanhang som ger en känsla av vad det innebär när våra läppar talar tillsammans. 

Varmt välkomna!

Therese Ytter & Stina Nilss

VAD

Läsningar & samtal

Ur programserien: När våra läppar talar tillsammans

VAR

Göteborgs Litteraturhus

NÄR

21 april 2017 19:00-21:00

EVENT