Ljudboken 

Tex­tivals ljud­bok är en gemen­sam lyss­nings­upp­le­velse. En lit­te­rär instal­la­tion med inlästa verk av utvalda för­fat­tare som ger simultan­lyss­ning i gemen­sam avskildhet.

Vi väl­jer i detta pro­jekt skri­ben­ter och för­fat­tare som för­tjä­nas att lyss­nas till och upp­munt­rar dessa att utmana den lyss­nade och lästa tex­tens form. Vi låter vår ljud­bok ta plats i olika rum och sam­man­hang och under­sö­ker samt utma­nar med det även lyss­nan­dets möj­lig­he­ter och lyss­na­rens mot­ta­gande. Tex­tival har pro­du­ce­rat fem ljud­böcker varav första 2008.

VAD

Ljudupptagning

VAR

I etern 

NÄR

2008-2012

EVENT

Ljudbok 5.0 på turné

Vi ser grönt nagellack blandas med kaotiska händelser. Vi färdas mot vägs ände och möter en kollektiv monolog. Vi får en parafras bredvid mänskliga exempel och undersöker relationen till en stad utan vatten. Ljudbok 5.0 är en lyssningsupplevelse. En litterär installation med texter som utmanar och undersöker den inlästa litteraturens rum. Medverkar gör skribenter och blivande författare från Biskops-Arnö författarskola och Författarskolan vid Lunds universitet.

Under sensommar, höst och vinter besöker vi några väl valda platser. Uppdateringar kommer utmed vägen, men dessa tillfällen är inte att missa så här långt:
* 2-3 augusti 2012. Strand Café i Åmål under Bokdagar i Dalsland. bokdagaridalsland.se
* 14-18 augusti 2012. Lagerhuset i Göteborg under Kulturkalaset.kulturkalaset.goteborg.com
* 6-8 september 2012. Kristianstads bokfestival. kristianstad.se/bokfestivalen
* 27 oktober 2012. Wasabryggeriet, Borlänge under Ordival. 
http://www.facebook.com/Borlangelitteratur

I Ljudbok 5.0 hörs skribenter och blivande författare från Biskops-Arnö författarskola och Författarskolan vid Lunds universitet. Med det ramar vi in och belyser både de kollektiva processer som utbildningarna rymmer och enskilda skribenter och deras texter.

Medverkande:
Morris Wikström, Adam Westman, Jesper Strömbäck-Eklund, SkAlla, Amanda Sibe, Tone Schunnesson, Freke Räihä, Channa Riedel, Maja-Viola Palm, Victor Nylund, EwaMaria Myhrlin, Carolina Lindstedt, Heidi Kemppe, Christina Jacobson, Gabriel Itkes Sznap, Moa Hildeman Togner, Jonas Hammarbäck, Jonas Gren, Victoria Eriksson Jonsson, Lisa Carlsson, Klara Carlström, Maja Andreasson.

 

Ljud­bok 5.0

 

I Ljud­bok 5.0 hörs skri­ben­ter och bli­vande för­fat­tare från Biskops-Arnö för­fat­tar­skola och För­fat­tar­sko­lan vid Lunds uni­ver­si­tet. Med det ramar vi in och bely­ser både de kol­lek­tiva pro­ces­ser som utbild­ning­arna rym­mer och enskilda skri­ben­ter och deras texter.

Med­ver­kar gör:

Mor­ris Wik­ström, Adam Westman, Jesper Strömbäck-Eklund, SkAlla, Amanda Sibe, Tone Schunnesson, Freke Räihä, Channa Riedel, Maja-Viola Palm, Victor Nylund, Ewa­Ma­ria Myhr­lin, Caro­lina Lindstedt, Heidi Kemppe, Christina Jacobson, Gabriel Itkes Sznap, Moa Hil­de­man Togner, Jonas Ham­mar­bäck, Jonas Gren, Victo­ria Eriks­son Jons­son, Lisa Carlsson, Klara Carl­ström, Maja Andreasson. 

Ljudboken 3.0

Textival ger er ett urval texter av aktuella författare som förtjänar 

att lyssnas på. De inlästa bidragen presenteras i form av en installation som låter fler litterära röster höras och mötas. Genom att simultanlyssna på samma texter i gemensam 

avskildhet, ges möjlighet till reflektion och diskussion. 

Amalie Smith (dk) 

Författare och bildkonstnär som arbetar tvärmedialt med text, ljud, video och installation. Aktuell med prosasamlingen "De næste 5000 dage" Till ljudboken bidrar hon med verket MAGNETIC ISLAND "En fortælling om en bevidsthed, der vågner op i et overophedet ø-landskab. *Vi spiser af kulørte plastictallerkener, og før maden glider i, ser jeg knivsporene i bunden. **Life goes on*." Texten är inläst av Ida Dwinger. Verket presenteras i samarbete med Radiowy. 

Anneli Furmark 

Konstnär och serieskapare som med nära och detaljrik text och bild beskriver skeenden och personer. Hon har gett ut bland annat ”Tant Oro slår en signal” och ”Jamen förlåt då”, i vår kommer en serie om en konstskola på Sveriges västkust. Hon retar vår nyfikenhet med löften om 1990-tal, konst, kärlek, styv kuling och plast-skräp. Här låter hon serieformen och berättandet möta ljudbokens uttryck. 

Audun Mortensen (no) 

Denna norska författare och fanzine-makare kom ut med sin hyllade debut Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det, på Flamme Forlag hösten 2009. Han säger sig skriva främst för «eksistensielt forvirrede hipstere, deprimerte kjønnsforskere, tenåringer, frilansjournalister, ensomme studenter og livsglade småbarnsforeldre. Till ljudboken har han läst in sex utsnitt ur sin debut. 

Dimitrios Iordanoglou 

Fil. dr i grekiska och forskare i 

Genusvetenskap vid Uppsala universitet. Intresset för den antika erotiska litteraturen och den klassiska filologins ideologiska och metodo-logiska baksidor syns i den alldeles färska och rasande intressanta Iliaden – en cover. Dimitrios ger oss nya perspektiv på antikens Grekland och värjer sig inte för köttsliga och ekivoka betraktelser 

Helena Granström 

Verksam vid Stockholms Universitet och kanske världens mest poetiska kvantfysiker och matematiker. Hon lurar in läsaren, genom poesin - och väcker intresset för akademiska termer och fysiska begrepp, får oss att se att allt hänger ihop. Debuten Alltings mått handlar om kropp och männi-skor. Skrivandet är svindlande seriöst, fyndigt, smart, och kompakt. I januari kom hennes andra bok Osäkerhetsrelationen, det är ur den hon bjuder ett utsnitt. 

Kristina Hultman 

Verksam som journalist, skribent, kritiker och feministisk debattör. Debuten Undersökningen eller When I Woke Up This Morning I Felt So Gay handlar om när en ny lesbisk identitet byggs och en omsorgsfullt byggd kärnfamilj raseras. Det är en smärtande och underhållande lek med form, perspektiv, identiteter och med 

det vi kallar verklighet. 

Marja-Leena Sillanpää 

Performanceartist, essäist, poet, illustratör, konstnär med trådar i bilden, i ljuden, i texten – alltid med utgångspunkt i berättelsen. Tre böcker har publicerats; Om Tårar, Det dystra är dystert kan vi låta det vara så samt Alla lever alla Dör med undertiteln tumverser till tröst. Den sostnämnda är mer än en bok, ett konst-projekt som lånat sin estetik från psalm-boken och består av korta sentenser som rör sig kring döden. Till ljudboken får vi höra 22 av de korta styckena, gestaltade av olika mansröster. 

Måns Wadensjö 

Föddes 1988 och debuterade, efter en tid på Danderyds förlossnings-avdelning och Biskops-Arnös skrivar-linje med Förlossningen. Denna raka, befästande och prisade roman beskriver separationer, möten, människor och den självuppfinnande Regeln i landstingets korridorer som till syvende och sist blir livet i stort. Detta är en roman som gått rakt in i många läsares sinnen. 

Rasmus Graff (dk) 

Rasmus utmanar både de nordiska gränserna för och allmänna före-ställningarna om nutida poesi. Han debuterade med Patchwork 2008. Till Ljudboken bidrar han med verket UD baserat på avskrivningar från en dansk ordbok, inläst bokstav för bokstav. Tankar om språk, sammanhang och mellanrum hamnar här i fokus. Verket läses av Pär Thörn och presenteras i samarbete med Radiowy.