Aktuellt

På grund av pandemin är Barnens Textival pausad. Vi ser fram emot att ta upp verksamheten igen så snart det är möjligt. Kontakta oss på info@textival.se om du har några frågor och funderingar.

I Textivals program för de yngre besökarna närmar vi oss litteraturen genom kreativitet, skapande och lek. Här kan bokslukare, nyläsare och sagolyssnare kliva in i ett forum där ord, böcker och sagor ges liv genom en rad olika aktiviteter. På Barnens Textival tipsar barnen varandra om böcker - här dansas, skrivs och tecknas nya berättelser och slut.

Barnens Textival 2019

 

Lördag 11 maj ● Kulturhuset Oceanen ● 12:00-17:00

Välkommen till barnens alldeles egna del av Textival! Här bjuds det på popcorn, saft och ett program som är fullt av roliga saker. Det går att träffa en författare, dansa en saga, få boktips, leka berättelser i en trädkoja, skriva slutet på en saga och ta chansen att få en teckning publicerad i en bok! Plus att det går att träffa massor av andra barn som gillar böcker förstås. Allt är gratis och alla är välkomna!

 

Dansa en bok

12:30-13:10  

Kom med och dansa en berättelse! Med musik och kroppen som verktyg ger vi boksidorna liv. Detta är en fartfylld workshop med danspedagogen Evelina Lindahl.

Läs mer om metoden på www.regionuppsala.se

 

Bokspanarna

13:30-14:00  

​Gillar du att läsa och vill ha tips på bra böcker? Kom och lyssna på våra bokspanare! Vinda Tamar och Spuzhmai Noori från 4A och Amal Adnan och Anas Abouzahry från 5A på Sandeklevsskolan i Bergsjön berättar om sina favvoböcker just nu.

 

Sätt ord på dina känslor

14:30-15:10  

​Har du någon gång provat att skriva ner dina känslor i en dagbok? I den här workshopen träffar du författaren Sara Salander som skrivit Rafael Holst's dagbok: päronsplitt och hallonsaft. Vi pratar känslor och om du vill kan du skriva/rita dina känslor i en dagbok. Ålder: 7-12 år

 

Sagor utan slut

15:30-16:30  

​Den lilla utomjordingen Plusk bestämmer sig för att besöka planeten jorden för att möta människorna. Hen undrar nämligen vad närhet betyder för dem…

 

Skriv ditt eget slut

​I denna skriv-workshop hittar vi på egna slut till sagan om utomjordingen Plusk. Sagan är ett smakprov på den kommande upplagan av boken Sagor utan slut skriven av författaren Jan-Erik Ullström.  

 

Teckningstävling​

​Få med din teckning i boken Sagor utan slut som ges ut i år. Rita en bild till Sagan om den nakna sanningen, som handlar om utomjordingen Plusk.

Vi lottar ut fyra vinnare under slutet av dagen.

 

Bokskogens trädkoja​

​Högst upp i Textivalhuset finns en hemlig koja, som bara barnen och vissa vuxna kan se. Det är en trädkoja, och den är full av fantasi. Här går det att leka precis vilka berättelser som helst. Kom och skapa ett äventyr!

 

Puhs pusta ut​

Slå dig ned på mysiga kuddar för att vila, prata och läsa.

Vill du läsa böcker för en hund? Lära dig berätta sagor som förtrollar alla som lyssnar? Höra en 12-åring berätta om hur han skrivit en bok om Pokémons? Testa att skriva själv? Eller kanske skapa en superspännande historia baserad på äventyren du hittar på i vår alldeles egna Dinovärld? Välkommen till Barnens Textival!

 

Program

* Lässtund med läshund, kl 13.30-16.30 (obs! Förbokning)

Det är inte bara människor som gillar sagor och berättelser! Till Barnens festival tassar också en alldeles särskild gäst: läshunden Figge! Figge har ett eget tält med bokhögar och mjuka kuddar. Där lyssnar han när barn och unga läser högt för honom. Vill du testa? Boka in dig i god tid innan festivalen, först till kvarn gäller! Den som mer är nyfiken på hur allt funkar kan höra hundförare Maria Larm berätta på Sagoscenen klockan 13.30.

Ålder: Alla som har börjat läsa eller har någon form av läsförståelse

Förbokning sker via tove@textival.se

 

* Bli en Sagoberättare, kl 14.00-14.50

Har du någon gång berättat en historia som fått alla att skratta högt, rycka till av skräck eller sitta helt stilla som om du förtrollat dem? I den här workhopen lär Valentina Svensson och Alicia Leyton dig hur du berättar en saga på ett riktigt spännande sätt. Du lär dig hur en saga är uppbyggd och hur du kommer ihåg hela historien utan fusklapp. Om du vill kan du också prova på att berätta själv på Sagoscenen.

Ålder: 8-12 år

 

* Fan fiction, kl 15.10-15.40

Ibland vill favoritkaraktärer inte stanna i redan färdiga filmer, spel och böcker. Ibland vill de hitta på spännande äventyr i ens huvud och förvandlas till helt nya berättelser. Journalisten Anna Mattisson intervjuar Sebastian Duran Barros, 12 år, som skrivit en egen bok om pokémons. En bok som nu finns att låna på ett par bibliotek.

Ålder: Alla

 

* Skriv ihop, kl Tid: 16.00-16.50

Gillar du att skriva? Tycker du att det är kul att leka med ord och fantasi? Välkommen till en skrivworkshop där vi skapar tillsammans! Med inspiration av varandra och av klassiska berättelser låter vi pennorna trolla fram historier som världen aldrig skådat förut.

Ålder: 8-13 år

 

Under hela dagen går det också att besöka:

* Dino-djungeln - Välkommen till dinosauriernas värld! Här kan vad som helst hända - lek din saga och bestäm alla äventyren. När du är klar kan du rita sagan vid stora bordet och låta en vuxen skriva ned vad som händer om du vill.

* Skapar(b)ordet - Rita och skriv en berättelse! Här kan du rita en spännande historia. Det går också att skriva ned sagan, eller skriva berättelsen om en bild någon annan gjort.

 

* Puhs pusta ut - Slå dig ned på mysiga kuddar för att vila, prata och läsa

Välkommen in i fantasins och texternas värld!

 

Och du: Barnens Textival är helt gratis.

Lördag 2 april 2016

Frilagret, Verkstaden

 

11.00—12.00 Festlig välkomstfest. Bygg en sagokoja med Anna

Mattisson och gör en pin med Tove Niskakari. Ålder:

För alla.

12.00—13.00 Låt sagan få liv! Vi bygger en berättelse tillsammans

genom med dramapedagog Linn Johansson. Ålder:

6—9 år. 

 

13.30—14.30 Skriv din Hem-berättelse. Skrivworkshop med författaren, illustratören och serieskaparen Henri Gyllander.

Ålder: 9—12 år.

 

15.00—16.00 Estradpoesi med Nino Mick, Vi testar att rimma och

komma ihåg utantill.

Ålder: 9—12 år.

 

16.30—17.30 Bygg framtidens hem, Bygg ett hem med konstnären

och workshopledaren Tove Niskakari i skojiga material. Ålder: För alla.

 

Lager på lager på lager

Tid: Lördag 11.30- 12.30

Plats: Frilagret/Verkstaden

 

 

Glidningar - lek med rörelse och skissande

Tid: Lördag 13.00- 14.00

Plats: Mötesplats utanför Frilagret, sedan fortsätter leken in i Verkstaden

 

 

Blompojken - Högläsning och gemensamt skapande med Elias S. Ericson

Tid: Lördag 13.00- 13.45

Plats: Frilagret/Logen

 

 

Skrivarstuga

Tid: Lördag 14.00-14.45

Plats Frilagret/Logen

 

 

Vart tog den lilla fågeln vägen i Emelie Östergrens Elefantstenen?

Tid: Lördag 14.30- 15.30

Plats: Frilagret/Verkstaden

 

 

Serieworkshop för unga

Tid Lördag 16.00- 17.00

Plats: Frilagret/Verkstaden

Tex­tivals rum för de yngre när­mar sig lit­te­ra­tu­ren genom hög­läs­ning, ska­pande och lek. Bar­nens Tex­tival är öppet för barn, deras vuxna och andra som är nyfikna på var grän­sen dras eller sud­das ut mel­lan ord och bild, mel­lan fan­tasi och verk­lig­het. 2013 kret­sade Bar­nens Tex­tival kring poe­tiskt musi­ka­liska Sjung den! av Sara Hall­ström och Vanja Lar­berg samt civil­ku­ra­gets illu­stre­rade skild­ring Rosas Buss av Fabri­zio Silei.

 

​Poe­ten Sara Hall­ström och teck­na­ren Vanja Lar­berg utgår ifrån sin bil­der­bok “Sjung den!” och gör en bild– och ord­works­hop med barn och deras vuxna. Vi letar, sam­lar och spa­nar på plats för att teckna och skriva egna berät­tel­ser. Works­ho­pen inleds med läs­ning ur boken.


 

Tea­ter­works­hop med tema Grän­ser. För barn från 8–12 år.

Vad är en gräns? Hur ser de ut, grän­serna? Finns det osyn­liga grän­ser, grän­ser som vi kän­ner av men inte kan se? Är grän­serna lika för alla och vilka grän­ser finns i våra liv? Genom kropps­ligt gestal­tande och lek under­sö­ker vi grän­ser till­sam­mans. Vi kom­mer inspi­re­ras av ”Rosas Buss”, en bok av Fabrizo Silei och Mau­ri­zio A.C. Qua­rello om grän­sö­ver­skri­da­ren Rosa Parks.

Leder works­ho­pen gör Clara Ger­dmar som är teaterpedagog.

Tex­tivals barn­fo­kus utgår all­tid från barns med­ska­pande, deras eget berät­tande. Lik­som förra året har Tex­tival god hjälp av Bok­skå­pet som med­ska­pare av denna del av pro­gram­met, och hos dem kan man få tips på lit­te­ra­tur från ett stort urval för­lag. Vi utveck­lar även for­men för inter­ak­tiva läs­ningar och lyssningar.

 

Inter­ak­tiv läs­ning

Lin­nésta­dens bib­li­o­tek

Med utgångs­punkt i Bar­bro Lind­grens Loranga, Masa­rin och Dar­tan­jang och Eva Berg­ströms Snur­ran och fjärr­kon­trol­len ger konst­nä­ren Richard Dore inter­ak­tiva läs­ningar. Bar­nen del­tar i läs­ningen med hjälp av kri­tor, färg och pap­per samt genom sam­tal, skulp­tu­rer och egna illustrationer.

 

Ur Loranga, Masa­rin och Dar­tan­jang.

En works­hop med Sara Olaus­son och Camilla Nyman där ens inre seri­e­ska­pare under­söks uti­från den nyut­givna gra­fiska novel­len base­rad på Bar­bro Lind­grens klas­si­ker.

Bok­skå­pet

I nära samarbete med Bokskåpet, Tredje Långgatans egen oas av den finaste litteraturen för lite yngre ges utställning, högläsning, rim, ramsor och möten med mellanrum. Bör upplevas av gammals om ung, liten som stor och alla däremellan.

Under Textival Litterturfestival 2009 finns en särskild barnavdelning, uppbyggd kring ett genus­tema, med läs, lek och peda­go­gik för både barn och för­äld­rar. Bok­hylla med många bläd­derex av genus­ne­u­tral och en del annorlunda barn­lit­te­ra­tur. Tips till för­äld­rar på hur du grans­kar och hit­tar icke könsce­men­te­rande barn­lit­te­ra­tur.

 

En bok i jät­te­for­mat fun­ge­rar som klät­ter­ku­liss där bar­nen själva väver fram berät­tel­ser. Pre­miär för “snopp– och snippa-perukerna” av Nata­lie Davet och Jose­fin Nordsti­erna.

Lekarna i bar­nav­del­ningen blir även under­lag för en aka­de­misk stu­die till en magis­terupp­sats kring barn­kul­tur och köns­rol­ler i barnlitteratur.

 

Dessutom har vi en särskild programpunkt kopplat till barn och genus: Flickor, pojkar och barnböcker - vad spelar det för roll? Läs mer om programpunkten nedan:

 

Barn är begå­vade över­le­vare. De kan tolka omvärl­den runt omkring sig och så som den pre­sen­te­ras i bil­der inom olika medier. Så vad bety­der det då att Emil i Lön­ne­berga är en pojke, medan Kajsa Kavat är en flicka? Vilka sig­na­ler om till exem­pel kön, etni­ci­tet och famil­je­for­mer får barn från lit­te­ra­tu­ren?

Vilda För­lag har sat­sat på att KRAM­märka all sin utgiv­ning. Det bety­der att den är grans­kad ur ett demokrati-, jäm­ställd­hets– och mång­falds­per­spek­tiv. Vilda vill ge ut böc­ker som hjäl­per barn och vuxna att visa och känna empati, med­mänsk­lig­het och prak­tisk demo­krati, som nor­ma­li­se­rar nya och fria köns­rol­ler och som med­ver­kar till en större fri­het för indi­vi­den att skapa sin egen iden­ti­tet utan att vara fast­låst av nor­mer och tra­di­tio­ner.

Grun­darna och för­fat­tarna Pamela von Sabl­jar (genuspe­da­gog) och Karin Salm­son (jour­na­list) berät­tar om var­för de star­tat för­la­get, hur de ser på barn­boks­ut­giv­ningen i stort och ger tips om de goda undan­tag som finns.

Mail: Info@textival.se                                           Adress: Pölgatan 5, 414 60 Göteborg                                                  Typsnitt: Karrik
loggor sammanslagna.png

Intimate Acts 2019

Get your text together 2018

Hem 2016

Lager 2015

Gränser 2013

Motstånd 2012

Under Bar­nens Textival 2012 fokuserar Textival berättelser av barn, lit­te­ra­tur för barn och läs­ning med barn. ”Hund!” tju­ter Kivi. ”Ge mig en hund! Annars sover jag inte en blund!” Map­por och pam­mor och mor­bros­ter Jin, en bryss­ling, en mar­for, en halv­kvarts­ku­sin”. I år utgår Bar­nens Tex­tival ifrån boken Kivi och Monster­hund. Sara Lozano Johans­son, Victo­ria Gabri­els­son, Matilda Becerra och Lena Anders­son låter besö­kare möta en lek­full miljö där kre­a­tivt mot­stånd och nyska­pande språk­lig­het ramas in av upp­ro­riska djur, vägg­kri­tor och inter­ak­tiv hög­läs­ning med konst­nä­ren Richard Dore.

Teori 2011

Mellanrum 2010

Genus 2008

Barnens Textival

Nyhetsbrev
Kalendarium

September

11/9 Författarsamtal: Khaled Alesmael, En port till havet - Brev från arabiska bögar

Oktober

7/10 Textival Litteraturfestival:

Mollaryd Station
18.00-20.00 Promenad och högläsning

8/10 Textival Litteraturfestival:

Kulturhuset Oceanen
18:00-22:00 Författarprogram

9/10 Textival Litteraturfestival:

Kulturhuset Oceanen
16:00-22:00 Författarprogram

9/10 Textival Litteraturfestival:

Göteborgs Litteraturhus
14:00-19:00 Författarprogram