Skiljande tecken - platsens begär

GIBCA extended 2017

GIBCA Extended samlar det lokala och regionala konstlivet i Västra Götaland. Under GIBCA 2017 tar gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar spjärn mot GIBCAs tematik och skapar egna program och utställningar. Textival medverkar med tre programstarter i Mollaryd, Herrljunga kommun. Skiljande tecken - platsens begärär rubriken för samtal, vandringar och uppläsningar som rör frågor om plats, sekularitet och begär.

VAD

Samtal, läsningar, vandringr workshop

VAR

Mollaryd, Herrljunga

Galleri Törestorp

NÄR

2 september 2017

14 oktober 2017

4 november 2017

I samband med GIBCA Extended bjuder Textival in till vandringar, samtal, konst och text utifrån tematiken sekularitet, plats och begär. Vi undersöker sammanhållande faktorer, heliga och sekulariserade platser samt etiska, geografiska och konstnärliga skiljelinjer. 


Ett program i tre fristående delar bestående av kortare och längre vandringar, samtal, konst och text med grund i intervjuer och samtal förda med en präst, skribenter, författare, poeter, konstnärer, aktivister.

Medverkar med text, konst och samtalsunderlag ur intervjuer gör:
Ulla Johansson - Präst (Fristad)
Sarah Delshad - Grundare muslimska feminister, skribent (Stockholm)
Rizah Sheqiri - Författare, poet (Uddevalla)
Kamal El Salim - Aktivist, filmskapare (Borås)
Eli Levén - Författare, manusförfattare (Stockholm)
Anneli Furmark - Författare, serietecknare, konstnär (Umeå)
Anika Zińczuk - Poet, konstnär, psykolog (Warszawa)

Medverkar med konst gör:
Gun-Britt Bäckman - Konstnär (Horshaga)

Samtalsledning, text, projektledning, bollplank från Textival:
Stina Nilss - Kulturarbetare, producent, aktivist (Mollaryd)
Therese Ytter - Kulturproducent, litteraturvetare (Göteborg)

Som besökare deltar du på det sätt du vill - genom att vandra och promenera, läsa och titta, lyssna och samtala, skriva och interagera. Texterna presenteras i skriven och uppläst form, likt hälsningar från en skrivande röst via en läsande blick till en mottagare. På platser som på olika vis kan ses som heliga, (av)skiljande eller begärliga.

Vi har bjudit in de medverkande till intervjuer och interaktion, som skapar separata men sammanlänkade samtal - i skriven och uppläst form - kring temat. Här ryms ord om heliga och sekulariserade platser, etiska och mellanmänskliga skiljelinjer, religionsdefinitioner och distanser, politik och förhandling, kärlek och konflikter, normer och förväntningar. Utifrån de medverkandes personliga reflektioner presenteras också utvalda texter och bilder. Resultatet av processen skapar underlaget till de arrangemang som äger rum under hösten 2017.

Vad sker när sekulariseringens skiljande kopplas till hur olika berättelser, estetiker, skribenter och läsare skiljs åt. Eller till olika typer av begär och dess relation till fysiska och sinnliga platser? Om vi ser det sekulära som ett utrymme för förhandling mellan olika sätt att leva, vad sker om den förhandlingsmöjligheten försvinner? Och vem har makt att formulera, eller vilka normer styr, förhandlingsutrymmena?

 

2 september - 10.15-12.15 - Fjällastigens dag: vandring, konstpauser, textpresentation


14 oktober - 14.00-17.00 - Workshop och performance med Anika Zińczuk, samtal och läsning


4 november - 14.00-17.00 - Workshop, samtal och läsning

Plats: programmet utgår ifrån Mollaryd Station, Herrljunga kommun. Tåg går och parkering finns. 

EVENT