Textival Litteraturfestival 2018
- Get your text together

VAD

Textival Litteraturfestival 2018 går under rubriken Get your text together. Med ledorden text, kontext, gemenskap och sammanhang undersöker vi estetiska, politiska, etiska och performativa dimensioner av litterärt skapande.

 

Konstnären Kajsa Dahlberg har i verket Ett eget rum/Tusen bibliotek (2006) lånat och gått igenom samtliga upplagor av Virginia Woolfs essä Ett eget rum som varit tillgängliga på svenska bibliotek. Verket består av kopieringar och sammanställningar av samtliga understrykningar och marginalanteckningar som läsare gjort i de offentliga exemplaren. Ett av verkets mest understrukna och kommenterade stycken lyder:

 

För mästerverk är inte några enstaka och ensliga alster; de är resultatet av många års gemensamt tänkande, av tänkandet inom hela folkkroppen, så att det är massans erfarenheter, som ligger bakom den ensamma stämman. Virginia Woolf, Ett eget rum (1929), i översättning av Jane Lundblad 1958.

 

Sammantaget tecknar det en poetisk bild som länkar samman den enskilda texten med såväl våra gemensamma historiska och kulturella förmedlingar som med läsarnas direkta gensvar. Det är någonstans här vi befinner oss under Textival Litteraturfestival 2018.

 

Programmet adresserar frågor om det litterära skrivandets villkor och förhandlingar. Vi samtalar om vad det innebär att arbeta mellan olika litterära rum, konstnärliga praktiker och mellan olika språk. Och vi tar oss an utmaningen att bokstavligen låta texterna tala tillsammans.

Textival Literature Festival 2018 is working thematically and conceptually under the title Get your text together. Starting from the keywords text, context, community and coherence, we will examine the aesthetic, political, ethical, and performative dimensions of literary creation. 

 

In the piece A Room of One’s Own/A Thousand Libraries (2006), Swedish artist Kajsa Dahlberg borrowed all available copies of Virginia Woolf's essay A Room of One’s Own that were available from Swedish libraries. The work consists of photocopies and summaries of all the underlined text and marginal notes readers had made in each copy of the book. One of the most common underlined and commented upon excerpts is:

 

Masterpieces are not single and solitary births; they are the outcome of many years of thinking in common, of thinking by the body of the people, so that the experience of the mass is behind the single voice. Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1929).

 

It captures a poetic image that links the individual text with both our common historical and cultural exchanges, and with the readers’ direct response. At Textival Literature Festival 2018, where are located somewhere at this point.

 

Our program addresses questions about the terms and negotiations of literary writing. We will talk about what it means to work between different literary spaces, artistic practices, and between different languages. And we will literally let the texts speak together.

VAR & NÄR

Torsdag 3 maj

17.00-20:00 Vårvandring i Mollaryd 

 

Fredag 4 maj

12:00-13:30 Program, Cafe NäRA i Borås

18:00-22:30 Program, Göteborgs Litteraturhus

 

Lördag 5 maj

Husfest på Kulturhuset Oceanen

12:00-22:00 Program, Kulturhuset Oceanen

12:00-18:00 Textmässa, Kulturhuset Oceanen

13:00-17:00 Barnens Textival, Kulturhuset Oceanen

22:00-01:00 Textivals efterfest med Koloni

EVENT
BILDER

PROGRAM

Torsdag 3 maj

17.00-20:00 Vårvandring i Mollaryd - när det gemensamma möter det enskilda.

 

Fredag 4 maj

12:00-13:30 Program, Cafe NäRA i Borås

18:00-22:30 Program, Göteborgs Litteraturhus

 

Lördag 5 maj

Husfest på Kulturhuset Oceanen

12:00-22:00 Program, Kulturhuset Oceanen

12:00-18:00 Textmässa, Kulturhuset Oceanen

13:00-17:00 Barnens Textival, Kulturhuset Oceanen

22:00-02:00 Textivals officiella efterfest på Kulturhuset

Oceanen med liveframträdanden & DJs​

PROGRAM

Thursday 3 May

18.00 Vårvandring i Mollaryd - när det gemensamma möter det enskilda.

Friday 4 May

12:00-13:30 Program, Cafe NäRA in Borås

18:00-22:30 Program, Göteborgs Litteraturhus

Saturday 5 May 

12:00-18:00 Bookfair, Kulturhuset Oceanen

13:00-17:00 Children's Textival, Kulturhuset Oceanen

12:00-22:00 Program, Kulturhuset Oceanen

22:00-02:00 Textival's official after-party at Kulturhuset Oceanen with live performances & DJs. 

HITTA HIT / VENUES

PARTNERS

BIDRAGSGIVARE & SPONSORER

SAMARBETEN

Café Nära

Göteborgs Litteraturhus

Kulturhuset Oceanen

World Dance Company

Clandestino Institut

Koloni

Tidskriftsverkstaden i Väst

Vildhallon - Ett kreativt företag

Vagant

Trombone

Tidskriftsverkstaden i Väst

Themis förlag

Teg Publishing

Skrivarkollektivet

RFSL

Redaktionell praktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Rámus

Positiva Gruppen Väst

Ord & Bild

Nätverkstan Kulturtidskrifter

Novellix förlag

Nordiska folkhögskolan

Lesbisk Landsbygd

Bokförlaget Kärret

KulturUngdom

Goethe-Institut Sverige

Glänta

Fronesis

Celanders

Bucket List Books 

Folket i Bild Kulturfront

Tidningen Brand

Poesiserien Blå blixt /Brombergs

Alhambra

ABF

TILLGÄNGLIGHET

TORSDAG 3 MAJ, 17:00-20:00, VANDRING I MOLLARYD

Det är möjligt att ta del av mycket under kvällen också utan att promenera hela vägen. Vi välkomnar alla att delta.Tillgängligheten för rullstol och liknande är dålig om en siktar på att rulla hela leden, men stora delar av arrangemanget går att ta sig till. Skriv till stina@textival.se för mer information. 

FREDAG 4 MAJ, 12:00-13:30 PROGRAM CAFÉ NÄRA

Lokalen är tillgänglig för personer som använder rullstol, permobil eller barnvagn.

FREDAG 4 MAJ, 18:00-22:30 PROGRAM GÖTEBORGS LITTERATURHUS

Lokalen är tillgänglig för personer som använder rullstol, permobil eller barnvagn.

LÖRDAG 5 MAJ, 12:00-01:00 PROGRAM KULTURHUSET OCEANEN

Lokalen är tillgänglig för personer som använder rullstol eller barnvagn. Hissen är dock väldigt liten och det kan på sina håll vara lite knöligt med tillgängligheten. Hör av er till info@textival.se så hjälps vi åt med detta.