30545a_3e4655b56cce48a9a01cec3be56dff40~
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - svarta cirkeln
Mail: Info@textival.se                                           Adress: Pölgatan 5, 414 60 Göteborg                                                  Typsnitt: Karrik
7/
10
10/
10

Textival Litteraturfestival 2021 undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av, arbete i vid bemärkelse. Programmet berör direkt, eller indirekt, vår tids förändrade arbetsmarknad som i allt högre grad präglas av tillfälliga och osäkra anställningar, ökade inkomstklyftor, stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. 

 

Årets program berör även hur synen på arbete i hemmet har förändrats över tid, formellt liksom informellt omsorgsarbete, relationellt känslomässigt arbete och annat lönlöst arbete (som inte baserar sig på lönearbete) som till exempel en stor del av den konst, kultur och litteratur som skapas idag.

Poeten, författaren och litteraturkritikern Kristofer Folkhammar kommer till Ulricehamn för att med utgångspunkt i Ocean Vuongs debutroman En stund är vi vackra på jorden (2020), översatt av Andreas Lundberg, samtala om arbete, klass, kärlek, språk och det hisnande som en smått magisk roman kan ge. Folkhammar kommer även att läsa ur sin senaste diktbok: I takt, inatt (2020) och sin kommande roman Är det barnen, baby? som utkommer i januari 2021.

 

Samtalsledare är Marie Hållander från Textival/ Sjuhärad text.

Tora Mollskoga ackompanjerar även med livemusik.

28
  /
08
20
20

Den populära föreläsningsserien Litteraturens Klassiker är ett samarbete mellan Textival och Göteborgs Universitet och består av öppna föreläsningar där en professor, lektor eller doktorand anställd vid GU presenterade aktuell forskning kring ett klassiskt litterärt verk.

Föreläsningsserien förenar aktuell forskning och klassiska tematiska litterära ingångar och bidrar genom att arrangeras på olika platser till att sprida detsamma till såväl allmänheten som den invigde intressenten.

Under fyra kvällar presenterar vi några av våra litterära darlings och ställer historiskt intressanta personers öden och litterära gärning i centrum för diskussion. Till vår hjälp har vi bjudit in ett antal läsare i form av författare, poeter, illustratörer, konstnärer, forskare och översättare. Litteraturhistoriska föreläsningar varvas med personliga möten, samtal och läsningar utifrån en kombination av vetenskapliga och konstnärliga perspektiv.

11

  /

09

20
19

Under utställningen Moonlight som visas på Hasselblad Center anordnar Hasselbladstiftelsen tillsammans med Textival en kväll i litteraturens och månens tecken. Den 11 september läser och samtalar Maria Küchen aktuell med essäboken Rymdens alfabet (2019) och Anna Hallberg aktuell med Lägesrapport från Aniara (2019)  om litteraturen, poesins och människans relation till månen.

Nyhetsbrev
27
  /
08
20
20

Under Ulricehamn Pride 2020 uppmärksammar Textival, genom Sjuhärad Text, två författarskap: Ocean Vuong och Kristofer Folkhammar.

 

Välkomna att läsa En stund är vi vackra på jorden (2020) av Ocean Vuong på valfritt språk och att delta i boksamtal i liten grupp för att prata om era upplevelser av läsningen!

Cirkelledare är Stina Nilss från RFSL Sjuhärad och Textival/Sjuhärad text.

Maria Gripe (1923–2007) har genom sitt författarskap alltid visat ett särskilt intresse för det gränsöverskridande och övernaturliga. Den roman som kanske flitigast laborerar med dessa gränsöverskridanden är Tordyveln flyger i skymningen från 1978 (först sänd som radioföljetong 1976 i regi av Kay Pollak). Det här är berättelsen om tre ungdomar som engagerar sig i en serie mystiska händelser i och runt ett gammalt hus i den fiktiva tätorten Ringaryd. Gripes roman flirtar inte bara med ockulta erfarenheter utan länkar också dessa iakttagelser till massmedier och ny inspelningsteknik. Här möter vi alltså medier i dess dubbla betydelse – som överföring av såväl parapsykologisk som teknologisk kommunikation. Gripes roman kan därmed ses som ett gestaltande av flera gränsöverskridanden: mellan de levande och döda; mellan förfluten tid och nutid; mellan människa och maskin; och mellan natur och kultur. Det som står i fokus i denna presentation är hur romanen själv kan ses som en nod i ett system av kommunikativa nätverk – hinsides såväl som samtida; hisnande och (o)roande. Vem vet vem som talar i andra änden av telefonförbindelsen? Vad vet du om dina krukväxter – egentligen? Och vad gjorde Arne Weise hos Friedrich Jürgenson?

 

Varmt välkomna till höstens föreläsningsserie om Litteraturens Klassiker som Textival presenterar i samarbete med Göteborgs universitet. 

Tisdag den 17 december föreläser Jonas Ingvarsson, docent i litteraturvetenskap, om Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen. 

20
19

17

  /

12

Cœur de lion hör till den amerikanska samtidslitteraturens mer mytomspunna verk. När den först självpublicerades 2007 blev den en sensation. Den sålde snabbt slut och gick sedan inte att få tag på under flera år. Inte förrän 2011 trycktes den upp på nytt. Sedan dess har den översatts till bland annat spanska, franska, norska och danska.

 

Torsdag den 27 februari anordnar Textival i samarbete med It-Lit releasen för den svenska översättningen av Ariana Reines Coeur de Lion. Översättaren Sami Aidi läser ett utdrag ur den nytryckta svenska utgåvan (It-Lit), medan Ariana Reines läser ur originalet från sitt hem i Cambridge, MA. 

 

Kvällen gästas även av Helena Fagertun som läser ur en kommande översättning av Mary MacLane (Ellerströms) och av Johan Eriksson som läser opublicerat material.

20
20
27
  /
02

Augusti

27/8:Boksamtal: Ocean Vuong -

En stund är vi vackra på jorden

på Ulricehamn Pride

 

28/ 8: Poesi med Kristofer

Folkhammar på Ulricehamn Pride

Oktober

9/10: 9/10: Athena Farrokhzad i samtal med Arazo Arif kring Audre Lordes författarskap

 

Februari

4/2: Samtal och läsning: Allt som skiner är slitage 


 

På grund av rådande omständigheter har vårt övriga program flyttats fram. Vi ber om överseende gällande den process som vi just nu befinner oss i och kommer att uppdatera med ny information löpande under den närmaste tiden.

Kalendarium
 9
 /
10
20
20

Audre Lorde [1934-1992] var en av de främsta och mest inflytelserika amerikanska poeterna på 1900-talet. Hon var central figur inom den samtida hbtq-rörelsen och andra vågens feminism och skrev som svart, lesbisk och socialist ofta in sina egna erfarenheter och övertygelser i sin poesi och essäistik.

 

Sjuhärad Text bjuder, under Tranemo & Svenljunga Pride, in till ett samtal mellan Athena Farrokhzad och Arazo Arif kring Audre Lordes författarskap. Det blir ett samtal om hennes dikter och essäer, om vad som händer när ett verk förflyttas genom olika språk och om översättningens politiska potential. Samtalet leds av Marie Hållander.

”Vad som tynger mig är känslan av min oändliga tomhet, av min brist på snille och brist på kunskaper. Som kvinna är jag ingenting, ty jag kan icke älska den halvslöe gamle gubbe, som är min man – till namnet. Som moder är jag ingenting: jag kan icke med hela min strävan gå upp i detta barn, denna halvvuxna kvinna, som ärvt sin faders dumhet, sin fars totala brist på ordningssinne och intressen. Bara jag ser henne komma där, loj och vårdslös, med tårna inför, som en anka – just likt fadern – då uppreser sig mitt innersta” 

- Victoria Benedictsson, ur Stora boken och Dagboken. III. 1887

 

Medverkande: Lina Wolff, Elisa Rossholm, Nina Björk. Samtalsledare: Karin Brygger

 

Hösten 2019 bjuder Textival åter in till programserien Darlings. Under fyra kvällar presenterar vi några av våra litterära darlings och ställer historiskt intressanta personers öden och litterära gärning i centrum för diskussion. Till vår hjälp har vi bjudit in ett antal läsare i form av författare, poeter, illustratörer, konstnärer, forskare och översättare. 

Litteraturhistoriska föreläsningar varvas med personliga möten, samtal och läsningar utifrån en kombination av vetenskapliga och konstnärliga perspektiv.

20
19

10

  /

12

Inuti kons buk / Vreden i Afrodites bröst är ett program som utgörs av en intertextuell läsning och bearbetning av fyra olika dramer hämtade ur litteraturhistorien som behandlar den grekiska myten om Fedra. Texterna, skrivna av Therese Ytter,  framförs i Kulturtemplets ekande kamrar där de olika fedravariationerna talade med och in i varandra i en ekande polyfon textström. 

 

​Verket presenteras som en del av programserien Tragedin som mytologi, konstform, och livserfarenhet. Programserien arrangeras av Kollegium i samarbete med Poste Restante, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och Textival mot bakgrund av Poste Restantes omslutande performanceverk HEAVEN & HELL. Medverkar gör  Helena Fagertun, Linda Östergaard, Donia Saleh och Elise Ingvarsson. 

20
19

05

  /

05