30545a_3e4655b56cce48a9a01cec3be56dff40~

På grund av pandemin har Textival, precis som många andra kulturaktörer, pausat sin fysiska verksamhet men fortsätter att genomföra många evenemang i anpassad, digital form. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för fortlöpande information om våra evenemang och om hur de kommer att genomföras. Du kan alltid mejla oss på info@textival.com i fall du har några frågor eller funderingar.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - svarta cirkeln

KOMMANDE EVENEMANG

TIDIGARE EVENEMANG

Mail: Info@textival.se                                           Adress: Pölgatan 5, 414 60 Göteborg                                                  Typsnitt: Karrik
7/
10
10/
10

Textival Litteraturfestival 2021 undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av, arbete i vid bemärkelse. Programmet berör direkt, eller indirekt, vår tids förändrade arbetsmarknad som i allt högre grad präglas av tillfälliga och osäkra anställningar, ökade inkomstklyftor, stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. 

 

Årets program berör även hur synen på arbete i hemmet har förändrats över tid, formellt liksom informellt omsorgsarbete, relationellt känslomässigt arbete och annat lönlöst arbete (som inte baserar sig på lönearbete) som till exempel en stor del av den konst, kultur och litteratur som skapas idag.

Den populära föreläsningsserien Litteraturens Klassiker är ett samarbete mellan Textival och Göteborgs Universitet och består av öppna föreläsningar där en professor, lektor eller doktorand anställd vid GU presenterade aktuell forskning kring ett klassiskt litterärt verk.

Föreläsningsserien förenar aktuell forskning och klassiska tematiska litterära ingångar och bidrar genom att arrangeras på olika platser till att sprida detsamma till såväl allmänheten som den invigde intressenten.

Programserie - Allt som skiner är slitage

Textival presenterar Allt som skiner är slitage; ny programserie under vintervåren 2021!

 

I Allt som skiner är slitage varvas historieskrivning in i ett möte med plats och låter mänskliga rättigheter möta samtida poetiska och litterära rum. Under fem kvällar bjuder vi in lokala utövare och relevanta litterära aktörer för att undersöka olika aspekter av arbete, arbetsplatser, kroppars rörelser och möten i relation till platsens karaktär. Till varje programpunkt har vi dels bjudit in en person med historisk sakkunskap om just den arbetsplats och miljö som valts ut till att hålla en föreläsning. Dels bjudit in en författare/poet/textbaserad konstnär att förhålla sig till platsen. Resultatet av detta möte presenteras under kvällen i form av en läsning och ett gemensamt modererat samtal. Välkomna!


13/
12
31/
12

Från den 13/12 till den 31/12 bjuds du som besökare in till att med utgångspunkt på Bar Prego enskilt eller gemensamt promenera med textverket i lurarna. “Att aldrig gå vilse är att inte leva - ljudvandring med Rebecca Solnit” utgår ifrån författaren och aktivisten Rebecca Solnits böcker Gå vilse – en fälthandbok och Wanderlust – att gå till fots. Projektet undersöker vandringens och promenadens potential i relation till samhälle, poesi, gemensamma röster och rörelser.

Utsällningen LGBT-free zones visades för första gången under Ulricehamn Pride 2020 och lyfter ett antal berättelser från journalisten och fotografen Bart Staszewskis aktivistiska arbete med att möta personer som bor i områden som av den polska regeringen utropas som ”fria från hbtq-ideologi”. Här finns påminnelser om berättelsens kraft och vikten av att värna om mänskliga rättigheter, om hopp och förtvivlan och om att det finns en styrka i att mötas, ta del av varandras liv och föra en kamp för något rimligare. Utställningen handlar om Polen men har en hög relevans också i Ulricehamn, den omarbetas nu för visning på Bar Prego.

31
  /
12

13

  /

12

2020 är en tid när många ofrivilligt blir fast i sitt hem, på gott och ont kan tänkas, med olika resultat och måenden som följd. Därför lyfter Textival och Sjuhärad Text upp temat ”hem” igen och bjuder er på en samling bilder och texter om och kring hem, byggnader, relationer och boendekonstellationer i litteraturens värld. Texternas Hem vill visa några olika litterära porträtt av fantasifyllda, triggande, o/rimliga hem: normbrytande och generationsöverskridande, naturnära och fantasikramande.

 

Ensamhem och bygemenskaper, kollektiv och familjer.Ett tält, en borg och kreativitet mellan väggar. Ett cylinderhus, en vagn och en kopp med fat. En hattstuga, en hönsgård och en flygande uppfinnare.

 

Texternas Hem togs först fram 2014 och omarbetas nu för visning för första gången i Ulricehamn

Illustration: Emma Sandqvist

31
  /
12
13
  /
12
 9
 /
10
20
20

Audre Lorde [1934-1992] var en av de främsta och mest inflytelserika amerikanska poeterna på 1900-talet. Hon var central figur inom den samtida hbtq-rörelsen och andra vågens feminism och skrev som svart, lesbisk och socialist ofta in sina egna erfarenheter och övertygelser i sin poesi och essäistik.

 

Sjuhärad Text bjuder, under Tranemo & Svenljunga Pride, in till ett samtal mellan Athena Farrokhzad och Arazo Arif kring Audre Lordes författarskap. Det blir ett samtal om hennes dikter och essäer, om vad som händer när ett verk förflyttas genom olika språk och om översättningens politiska potential. Samtalet leds av Marie Hållander.

Poeten, författaren och litteraturkritikern Kristofer Folkhammar kommer till Ulricehamn för att med utgångspunkt i Ocean Vuongs debutroman En stund är vi vackra på jorden (2020), översatt av Andreas Lundberg, samtala om arbete, klass, kärlek, språk och det hisnande som en smått magisk roman kan ge. Folkhammar kommer även att läsa ur sin senaste diktbok: I takt, inatt (2020) och sin kommande roman Är det barnen, baby? som utkommer i januari 2021.

 

Samtalsledare är Marie Hållander från Textival/ Sjuhärad text.

Tora Mollskoga ackompanjerar även med livemusik.

28
  /
08
20
20

Välkomna till programpunkten Hudveck på tork över dottercellers lockrop under Textivals nya programserie Allt som skiner är slitage. Den 29 mars bjuder vi in till digital vandring, läsning och ett samtal på NOHABs smedja i Trollhättan kring arbete, reproduktion och identitet; hur arbetet blir en del i ett varv av valkande händer över generationer – präglade av slitage, värme och polerande. Vi vill berätta om de händer som i generationer dragit, knåpat och byggt upp samhället kring platsen, och sätta det i relation till arbete, litteratur och den identitet som reproduceras genom de bägge. Medverkar gör Karin Nilsson och Henrik Olsson från NOHABs smedja. Samtalsledare är Katarina Leppänen.

På grund av rådande rekommendationer gällande COVID-19 genomförs programpunkten digitalt och livestreamas via vår Facebooksida.

Sändningen startar klockan 17.00 den 29/3

Välkomna!

29
  /
03
20
21

Välkomna till programpunkten Sjukt kött och blödande poesi under Textivals nya programserie Allt som skiner är slitage. Den 22 april bjuder vi in till digital vandring, läsning och ett samtal där vi sätter arbete i relation till kroppars slitage och undersöker hur arbete och kropp skapar allianser utan möjligheter att skiljas åt. Och hur den blödande poesins urkraft får våra seniga händer att vända blad i en hierarkisk samtid. Medverkar gör Krister Gustavsson och Jimmy Alm. Samtalsledare är Liv Sonntag. Välkomna!

På grund av rådande rekommendationer gällande COVID-19 genomförs programpunkten digitalt och livestreamas via vår Facebooksida.

Sändningen startar klockan 17.00 den 22/4

Välkomna!

22
  /
04
20
21

April

 

22/4  Digital vandring, läsning och samtal: Sjukt kött och blödande poesi

 

Maj

 

12/5 Digital vandring, läsning och samtal: Menneske-lighedens markarbete

 

 

Kalendarium
Nyhetsbrev